THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Thành phố Đồng Xoài 1238 375 863 749 732 17 489 489 0
2 -- CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 6734 2733 4001 4789 4783 6 1945 1945 0
3 -- Phường Tân Phú 254 2 252 252 250 2 2 2 0
4 -- Phường Tân Xuân 206 2 204 196 196 0 10 10 0
5 -- Phường Tân Thiện 921 3 918 920 910 10 1 1 0
6 -- Phường Tân Đồng 294 3 291 286 283 3 7 7 0
7 -- Phường Tân Bình 252 3 249 250 249 1 1 1 0
8 -- Phường Tiến Thành 183 0 183 181 181 0 2 2 0
9 -- Xã Tiến Hưng 326 2 324 321 310 11 5 5 0
10 -- Xã Tân Thành 293 0 293 290 286 4 3 3 0
Tổng số: 10701 3123 7578 8234 8180 54 2465 2465 0

TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI ĐƠN VỊ

Tổng số hồ sơ

Tổng số hồ sơ đã giải quyết

Tổng số hồ sơ đang giải quyết

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ