Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký lại kết hôn Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 4600 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký lại khai tử Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 4256 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 30 138
4 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Lợi Đất đai 15 8404
5 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Thuận Lợi Đất đai 45 8114
6 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Thuận Lợi Đất đai 30 917
7 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) Xã Thuận Lợi Đất đai 30 136