Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 6713
2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 6383
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 6573
4 Đăng ký lại khai sinh Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 6384 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 5551
6 Đăng ký lại kết hôn Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 6089 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lại khai tử Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 5676 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Thuận Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 20 1510
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Xã Thuận Lợi Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 553
10 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Lợi Đất đai 15 9990
11 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Thuận Lợi Đất đai 45 9729
12 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Thuận Lợi Đất đai 30 2298
13 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) Xã Thuận Lợi Đất đai 30 421