Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 84
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 12
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 16

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 195
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 195
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 259

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 241
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 241
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 91

Một cửa điện tử

Tháng 04/2020

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 09/04/2020)

NĂM 2020

7.007 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 914

TIẾP NHẬN MỚI: 6.093

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 6.335

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

3

Tổng số:

4.109

Kỳ trước:

797

Đã tiếp nhận:

3.312

Đã giải quyết:

3.034

THÁNG

2

Tổng số:

2.027

Kỳ trước:

587

Đã tiếp nhận:

1.440

Đã giải quyết:

1.220

THÁNG

1

Tổng số:

2.032

Kỳ trước:

914

Đã tiếp nhận:

1.118

Đã giải quyết:

1.429

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.00.67.H10-191129-0005 Mai Thị Thanh TC Nguyễn Văn Chu Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200228-0008 Phóng Sẹc Sáng TC Phóng Xi Tày Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200228-0002 Đàm Văn Mao CN Nguyễn Văn Thanh Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200227-0030 Nguyễn Văn Hải CN Vũ Ngọc Dũng Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200227-0029 Lại Thanh Sâm CN Trần Hà Thanh Tú Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191205-0037 Lê Quốc Bảo CN Võ Văn Trung Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200227-0015 Nguyễn Thị Dùm TC Trần Công Bình Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200220-0029 Nguyễn Quốc Thái CN Vương Quang Vũ Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191219-0048 Nguyễn Quốc Cường CN Phùng Hiệp Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191128-0031 Dương Thị Út CN Tống Phước Đức Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191122-0012 Đỗ Văn Hồng TC Đỗ Thanh Hòa Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191213-0030 Điểu Lol CN Nguyễn Hữu Thắng Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191211-0057 Điểu Gưng A CN Châu Ngọc Chính Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191219-0010 Ngô Thị Thủy CN Lường Tiến Hoạch Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191216-0046 Nguyễn Thị Mai CN Hồ Viết Nam Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200108-0046 Công ty Cổ phần Địa ốc Vietland CN Lê Văn Hoàng Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200107-0070 Nguyễn Thị Nguyệt CN Nguyễn Quốc Hưng (Có yêu cầu chỉnh lý trang 3-4) Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200211-0002 Hồ Hải Tiến CN Nguyễn Hồng Sơn Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-191202-0028 Đặng Bá Anh CN Nguyễn Dũng Tuấn (Có Y/c chỉnh lý trang 3-4) Huyện Bù Đăng
000.00.67.H10-200302-0044 Phùng Chí Đạt CN Chế Văn Thương Huyện Bù Đăng

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH