Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 196
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 196
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 137

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 677
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 677
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 151

Một cửa điện tử

Tháng 11/2019

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 13/11/2019)

NĂM 2019

25.394 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 24.411

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 24.527

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

11

Tổng số:

1.716

Kỳ trước:

1.039

Đã tiếp nhận:

677

Đã giải quyết:

923

THÁNG

10

Tổng số:

3.457

Kỳ trước:

981

Đã tiếp nhận:

2.476

Đã giải quyết:

2.393

THÁNG

9

Tổng số:

2.996

Kỳ trước:

952

Đã tiếp nhận:

2.044

Đã giải quyết:

2.001

THÁNG

8

Tổng số:

3.025

Kỳ trước:

687

Đã tiếp nhận:

2.338

Đã giải quyết:

2.065

THÁNG

7

Tổng số:

2.949

Kỳ trước:

1.028

Đã tiếp nhận:

1.921

Đã giải quyết:

2.255

THÁNG

6

Tổng số:

3.664

Kỳ trước:

1.104

Đã tiếp nhận:

2.560

Đã giải quyết:

2.631

THÁNG

5

Tổng số:

4.110

Kỳ trước:

1.259

Đã tiếp nhận:

2.851

Đã giải quyết:

3.004

THÁNG

4

Tổng số:

3.641

Kỳ trước:

1.341

Đã tiếp nhận:

2.300

Đã giải quyết:

2.378

THÁNG

3

Tổng số:

3.821

Kỳ trước:

1.138

Đã tiếp nhận:

2.683

Đã giải quyết:

2.473

THÁNG

2

Tổng số:

2.698

Kỳ trước:

1.014

Đã tiếp nhận:

1.684

Đã giải quyết:

1.560

THÁNG

1

Tổng số:

3.860

Kỳ trước:

983

Đã tiếp nhận:

2.877

Đã giải quyết:

2.844

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH