Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 635
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 302
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 235

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2371
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 822
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 990

Một cửa điện tử

Tháng 10/2017

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 19/10/2017)

NĂM 2017

19.278

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 19.278

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 17.284

THÁNG

10

Tổng số:

3.168

Kỳ trước:

798

Đã tiếp nhận:

2.370

Đã giải quyết:

2.188

THÁNG

9

Tổng số:

4.709

Kỳ trước:

968

Đã tiếp nhận:

3.741

Đã giải quyết:

3.618

THÁNG

8

Tổng số:

5.085

Kỳ trước:

782

Đã tiếp nhận:

4.303

Đã giải quyết:

3.844

THÁNG

7

Tổng số:

4.313

Kỳ trước:

851

Đã tiếp nhận:

3.462

Đã giải quyết:

3.394

THÁNG

6

Tổng số:

3.813

Kỳ trước:

789

Đã tiếp nhận:

3.024

Đã giải quyết:

2.799

THÁNG

5

Tổng số:

2.377

Kỳ trước:

1

Đã tiếp nhận:

2.376

Đã giải quyết:

1.440

THÁNG

4

Tổng số:

2

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

2

Đã giải quyết:

1

THÁNG

3

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay
Tuần này
Tháng này

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH