Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1245
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 72
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 89

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 462
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 462
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 301

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 204
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 204
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 45

NĂM 2020

164.428 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 19.306

TIẾP NHẬN MỚI: 145.122

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 148.138

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

7

Tổng số:

18.812

Kỳ trước:

16.235

Đã tiếp nhận:

2.577

Đã giải quyết:

2.510

THÁNG

6

Tổng số:

53.300

Kỳ trước:

14.165

Đã tiếp nhận:

39.135

Đã giải quyết:

36.957

THÁNG

5

Tổng số:

45.699

Kỳ trước:

15.873

Đã tiếp nhận:

29.826

Đã giải quyết:

31.534

THÁNG

4

Tổng số:

36.007

Kỳ trước:

18.369

Đã tiếp nhận:

17.638

Đã giải quyết:

20.134

THÁNG

3

Tổng số:

41.845

Kỳ trước:

15.634

Đã tiếp nhận:

26.211

Đã giải quyết:

23.475

THÁNG

2

Tổng số:

36.504

Kỳ trước:

17.959

Đã tiếp nhận:

18.545

Đã giải quyết:

20.865

THÁNG

1

Tổng số:

29.891

Kỳ trước:

19.306

Đã tiếp nhận:

10.585

Đã giải quyết:

11.933

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH