Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 88
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 45
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 20

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 709
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 347
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 269

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2675
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 864
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1089

Một cửa điện tử

Tháng 03/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/03/2018)

NĂM 2018

8.795

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 7.903

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 5.266

THÁNG

3

Tổng số:

3.371

Kỳ trước:

696

Đã tiếp nhận:

2.675

Đã giải quyết:

2.027

THÁNG

2

Tổng số:

2.481

Kỳ trước:

617

Đã tiếp nhận:

1.864

Đã giải quyết:

1.198

THÁNG

1

Tổng số:

3.364

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

3.364

Đã giải quyết:

2.041

THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay
Tuần này
Tháng này

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH