Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 727
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 30
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 50

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 313
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 313
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 315

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 3034
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 3034
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1298

NĂM 2020

289.818 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 18.051

TIẾP NHẬN MỚI: 271.767

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 269.987

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

9

Tổng số:

71.524

Kỳ trước:

24.274

Đã tiếp nhận:

47.250

Đã giải quyết:

51.942

THÁNG

8

Tổng số:

63.494

Kỳ trước:

19.272

Đã tiếp nhận:

44.222

Đã giải quyết:

39.072

THÁNG

7

Tổng số:

56.853

Kỳ trước:

15.932

Đã tiếp nhận:

40.921

Đã giải quyết:

37.471

THÁNG

6

Tổng số:

51.838

Kỳ trước:

12.896

Đã tiếp nhận:

38.942

Đã giải quyết:

35.892

THÁNG

5

Tổng số:

43.804

Kỳ trước:

14.729

Đã tiếp nhận:

29.075

Đã giải quyết:

30.908

THÁNG

4

Tổng số:

34.340

Kỳ trước:

17.241

Đã tiếp nhận:

17.099

Đã giải quyết:

19.611

THÁNG

3

Tổng số:

40.033

Kỳ trước:

14.404

Đã tiếp nhận:

25.629

Đã giải quyết:

22.791

THÁNG

2

Tổng số:

34.588

Kỳ trước:

16.795

Đã tiếp nhận:

17.793

Đã giải quyết:

20.179

THÁNG

1

Tổng số:

28.023

Kỳ trước:

18.051

Đã tiếp nhận:

9.972

Đã giải quyết:

11.229

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.30.72.H10-200904-0044 Lê Văn Ai TC Lê Minh Thủy CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200907-0009 NGUYỄN VĂN TÈO CN TRƯƠNG THỊ QUYÊN (TRANG 4) CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200907-0034 BÙI THỊ LIỄU CN NGUYỄN TIẾN ĐỒNG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200908-0022 TRỊNH XUÂN HẢI CT TRỊNH THỊ HẢI YẾN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200908-0034 VÕ ANH TÚ CN NGUYỄN ĐỨC TÚ CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.15.67.H10-200930-0001 tinhnguyenvien UBND xã Bom Bo
000.16.67.H10-200930-0011 Huỳnh thị ngoc yến UBND xã Đak Nhau
000.16.67.H10-200930-0010 Nông Trương Danh UBND xã Đak Nhau
000.16.67.H10-200930-0009 Lê Thị Mến UBND xã Đak Nhau
000.15.69.H10-200930-0001 Hầu Thị Lan UBND Xã Bù Gia Mập
000.21.74.H10-200930-0008 Mai Hữu Ngọc UBND Xã Phú Riềng
000.18.65.H10-200930-0004 Nguyễn Văn Phúc Phường Tân Đồng
000.21.74.H10-200930-0005 Phạm Thị Bình UBND Xã Phú Riềng
000.22.67.H10-200930-0006 Nguyễn trung hiếu UBND xã Minh Hưng
000.23.67.H10-200930-0002 thị đơi UBND xã Nghĩa Bình
000.21.74.H10-200930-0004 Điểu Chang UBND Xã Phú Riềng
000.30.66.H10-200930-0030 Nguyễn Phước Tính CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-200930-0031 Nguyễn Phước Tính CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.25.70.H10-200928-0055 nguyenthihoa CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-200925-0210 Thân Thị Hồng CN VPĐK Đất đai Chơn Thành

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH