Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 3
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 708
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 708
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 259

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1701
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1701
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 186

Một cửa điện tử

Tháng 11/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/11/2018)

NĂM 2018

33.081 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 31.691

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 32.208

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

11

Tổng số:

2.509

Kỳ trước:

809

Đã tiếp nhận:

1.700

Đã giải quyết:

1.679

THÁNG

10

Tổng số:

4.485

Kỳ trước:

989

Đã tiếp nhận:

3.496

Đã giải quyết:

3.670

THÁNG

9

Tổng số:

3.967

Kỳ trước:

800

Đã tiếp nhận:

3.167

Đã giải quyết:

2.971

THÁNG

8

Tổng số:

4.415

Kỳ trước:

796

Đã tiếp nhận:

3.619

Đã giải quyết:

3.613

THÁNG

7

Tổng số:

5.402

Kỳ trước:

1.747

Đã tiếp nhận:

3.655

Đã giải quyết:

4.590

THÁNG

6

Tổng số:

4.931

Kỳ trước:

1.459

Đã tiếp nhận:

3.472

Đã giải quyết:

3.179

THÁNG

5

Tổng số:

4.781

Kỳ trước:

1.339

Đã tiếp nhận:

3.442

Đã giải quyết:

3.321

THÁNG

4

Tổng số:

3.854

Kỳ trước:

1.285

Đã tiếp nhận:

2.569

Đã giải quyết:

2.512

THÁNG

3

Tổng số:

3.967

Kỳ trước:

1.593

Đã tiếp nhận:

2.374

Đã giải quyết:

2.682

THÁNG

2

Tổng số:

3.505

Kỳ trước:

1.934

Đã tiếp nhận:

1.571

Đã giải quyết:

1.912

THÁNG

1

Tổng số:

4.016

Kỳ trước:

1.390

Đã tiếp nhận:

2.626

Đã giải quyết:

2.079

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH