Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 457
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 112
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 51

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 729
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 729
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 251

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2232
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2232
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 310

Một cửa điện tử

Tháng 09/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 21/09/2018)

NĂM 2018

27.129 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 25.730

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 26.225

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

9

Tổng số:

3.028

Kỳ trước:

796

Đã tiếp nhận:

2.232

Đã giải quyết:

2.163

THÁNG

8

Tổng số:

4.419

Kỳ trước:

794

Đã tiếp nhận:

3.625

Đã giải quyết:

3.615

THÁNG

7

Tổng số:

5.472

Kỳ trước:

1.788

Đã tiếp nhận:

3.684

Đã giải quyết:

4.660

THÁNG

6

Tổng số:

4.994

Kỳ trước:

1.489

Đã tiếp nhận:

3.505

Đã giải quyết:

3.198

THÁNG

5

Tổng số:

4.812

Kỳ trước:

1.361

Đã tiếp nhận:

3.451

Đã giải quyết:

3.322

THÁNG

4

Tổng số:

3.889

Kỳ trước:

1.316

Đã tiếp nhận:

2.573

Đã giải quyết:

2.524

THÁNG

3

Tổng số:

4.027

Kỳ trước:

1.648

Đã tiếp nhận:

2.379

Đã giải quyết:

2.711

THÁNG

2

Tổng số:

3.566

Kỳ trước:

1.975

Đã tiếp nhận:

1.591

Đã giải quyết:

1.918

THÁNG

1

Tổng số:

4.089

Kỳ trước:

1.399

Đã tiếp nhận:

2.690

Đã giải quyết:

2.114

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH