Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 499
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 499
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 166

NĂM 2021

104.617 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.447

TIẾP NHẬN MỚI: 76.170

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 82.183

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

3

Tổng số:

34.763

Kỳ trước:

22.905

Đã tiếp nhận:

11.858

Đã giải quyết:

12.620

THÁNG

2

Tổng số:

51.797

Kỳ trước:

27.345

Đã tiếp nhận:

24.452

Đã giải quyết:

28.735

THÁNG

1

Tổng số:

68.307

Kỳ trước:

28.447

Đã tiếp nhận:

39.860

Đã giải quyết:

40.828

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
001.09.71.H10-210222-0117 TRẦN THỊ THANH CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0115 NGUYỄN VĂN UÔN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0076 NGUYỄN THỊ HƯƠNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0003 NGUYỄN MẠNH ĐƯỢC CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0002 HOÀNG VĂN LÂM -VŨ THỊ PHƯỢNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0001 HOÀNG VĂN LÂM -VŨ THỊ PHƯỢNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210219-0074 MAI THỊ NGA CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210219-0062 LÊ THỊ CUỐN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210219-0079 HOÀNG ĐÌNH VUI CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
000.00.71.H10-210202-0086 PHẠM THỊ THU THỦY CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0034 ĐẶNG VĂN TẤN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0032 NGUYỄN QUỐC HUÂN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0029 DƯƠNG VĂN MÃO CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0027 TRƯƠNG CÔNG BẰNG ( NHẬN GCN TỒN) CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0025 TRẦN THỊ SEN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0023 LÊ VĂN NIÊN CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0014 LƯU THỊ GIANG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0011 NGUYỄN VĂN THẮNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0010 NGUYỄN VĂN THẮNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú
001.09.71.H10-210222-0048 NGUYỄN VIỆT VƯƠNG CN VPĐK Đất đai Đồng Phú

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH