Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 299
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 299
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 138

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2173
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2173
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 334

Một cửa điện tử

Tháng 01/2019

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/01/2019)

NĂM 2019

3.191 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2.172

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2.048

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

1

Tổng số:

3.191

Kỳ trước:

1.019

Đã tiếp nhận:

2.172

Đã giải quyết:

2.048

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH