Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 195
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 195
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 78

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2387
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2387
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 715

NĂM 2021

186.967 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.376

TIẾP NHẬN MỚI: 158.591

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 161.309

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

4

Tổng số:

58.717

Kỳ trước:

24.219

Đã tiếp nhận:

34.498

Đã giải quyết:

33.501

THÁNG

3

Tổng số:

82.796

Kỳ trước:

22.961

Đã tiếp nhận:

59.835

Đã giải quyết:

58.275

THÁNG

2

Tổng số:

51.758

Kỳ trước:

27.325

Đã tiếp nhận:

24.433

Đã giải quyết:

28.748

THÁNG

1

Tổng số:

68.201

Kỳ trước:

28.376

Đã tiếp nhận:

39.825

Đã giải quyết:

40.785

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.15.70.H10-210420-0001 nguyễn quang thuận UBND xã Minh Lập
000.00.04.H10-210416-0013 hoàng thị duyên Sở Giao thông Vận tải
000.08.65.H10-210401-0025 Luu đình quí CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210331-0106 HỒ THANH CHÂU CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.00.13.H10-210405-0064 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Sở Tư pháp
000.08.65.H10-210401-0029 Ha tuan vu CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0013 Trần Thị Bích Thủy CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0036 Nguyễn Minh Thuận CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0102 TRƯƠNG NGỌC SƠN CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0039 Nguyễn Thị Nam CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0055 NGUYỄN THỊ NĂM CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0047 Trần Hải dương CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0100 Nguyễn Thị Như Thuỷ CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0049 Đỗ thị hải CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0034 Đỗ Minh luân CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0097 Tạ văn điệp CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0037 Bùi Văn Thắng CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0042 LẠI CAO THỊNH CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0106 Hoàng quốc long CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210401-0078 Nguyễn Song Đoàn CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH