Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 527
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 527
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 341

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2773
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2773
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1218

NĂM 2020

339.351 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 17.999

TIẾP NHẬN MỚI: 321.352

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 317.095

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

10

Tổng số:

67.970

Kỳ trước:

19.931

Đã tiếp nhận:

48.039

Đã giải quyết:

46.132

THÁNG

9

Tổng số:

73.955

Kỳ trước:

24.261

Đã tiếp nhận:

49.694

Đã giải quyết:

53.825

THÁNG

8

Tổng số:

63.432

Kỳ trước:

19.215

Đã tiếp nhận:

44.217

Đã giải quyết:

39.064

THÁNG

7

Tổng số:

56.782

Kỳ trước:

15.873

Đã tiếp nhận:

40.909

Đã giải quyết:

37.469

THÁNG

6

Tổng số:

51.767

Kỳ trước:

12.837

Đã tiếp nhận:

38.930

Đã giải quyết:

35.885

THÁNG

5

Tổng số:

43.745

Kỳ trước:

14.672

Đã tiếp nhận:

29.073

Đã giải quyết:

30.908

THÁNG

4

Tổng số:

34.285

Kỳ trước:

17.185

Đã tiếp nhận:

17.100

Đã giải quyết:

19.613

THÁNG

3

Tổng số:

39.979

Kỳ trước:

14.348

Đã tiếp nhận:

25.631

Đã giải quyết:

22.793

THÁNG

2

Tổng số:

34.530

Kỳ trước:

16.740

Đã tiếp nhận:

17.790

Đã giải quyết:

20.177

THÁNG

1

Tổng số:

27.968

Kỳ trước:

17.999

Đã tiếp nhận:

9.969

Đã giải quyết:

11.229

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.17.74.H10-200915-0091 Nguyễn Đình Mạnh-ĐSCQ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-200729-0001 Nguyễn anh Tiến-CNTT-Nguyễn Ngọc Thái-Thái Văn Tuấn CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-200909-0080 TRần Văn Cư-TCTT-Trần Thị Tâm-Trần Thị Thanh-Trần Văn Bình CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-200910-0105 Hà Văn Năm-CNTT-Nguyễn Thị Bàn-Phạm Sơn Tùng CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-201006-0067 Phạm Nhật Bình-CNTT-Hoàng Anh Việt-Phạm Văn Minh CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-200929-0030 Nguyễn Thanh Lai-TCTT-HT Nguyễn Văn Sáng-Nguyễn Văn Tuân-Nguyễn Thị Dung CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.30.73.H10-200812-0096 Vũ Văn Tuyển CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200929-0008 TRƯƠNG THỊ DIỆU CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200916-0012 LÊ THỊ THU HOÀI CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201016-0014 ĐOÀN VĂN CƯƠNG CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201005-0004 HỒ NGUYỄN ANH ĐỨC 3, NGUYỄN TUẤN VIỆT. CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201005-0005 NGUYỄN TUẤN VIỆT 3, TRỊNH VĂN HẰNG CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200928-0065 NGUYỄN VĂN ÂN CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200926-0004 LÂM BON CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200918-0035 NGUYỄN VĂN TRUNG CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200916-0009 LÊ TRỌNG SANG + NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH + NGUYỄN THỊ PHƯỚC + LÊ VĂN THÀNH (2) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-200916-0010 HOÀNG HỮU MINH + NGUYỄN TÀI ĐỨC + NGUYỄN TIẾN LỢI + PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN (ĐS) CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201006-0078 ĐỒNG THỊ THANH LOAN CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201006-0077 PHẠM VĂN KHƯƠNG CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201006-0053 NGUYỄN THỊ LIỄU CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH