Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 785
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 785
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 114

NĂM 2020

164.073 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 53.794

TIẾP NHẬN MỚI: 110.279

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 103.882

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

6

Tổng số:

67.532

Kỳ trước:

59.997

Đã tiếp nhận:

7.535

Đã giải quyết:

7.958

THÁNG

5

Tổng số:

93.327

Kỳ trước:

63.557

Đã tiếp nhận:

29.770

Đã giải quyết:

33.168

THÁNG

4

Tổng số:

79.509

Kỳ trước:

61.878

Đã tiếp nhận:

17.631

Đã giải quyết:

15.805

THÁNG

3

Tổng số:

81.979

Kỳ trước:

55.772

Đã tiếp nhận:

26.207

Đã giải quyết:

19.990

THÁNG

2

Tổng số:

75.666

Kỳ trước:

57.125

Đã tiếp nhận:

18.541

Đã giải quyết:

19.775

THÁNG

1

Tổng số:

64.389

Kỳ trước:

53.794

Đã tiếp nhận:

10.595

Đã giải quyết:

7.188

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.19.74.H10-200417-0188 nguyễn văn nghệ UBND Xã Long Hưng
000.00.72.H10-200427-0039 THỊ HẠNH CN ĐINH THỊ NGỌC HUỆ Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200427-0058 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU CN NGUYỄN KHÁNH THÍCH( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0025 NGUYỄN HỮU PHƯỚC CT NGUYỄN HỒNG PHÚC ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0030 ĐIỂU HIỀN CN ĐIỂU THANH Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0046 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC TK NGUYỄN THỊ ĐƯỢC ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0066 Mai Thị Ánh Huyền CN Nguyễn Mạnh Phát Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0068 Mai Thị Ánh Huyền CN Nguyễn Mạnh Phát Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200428-0069 Mai Thị Ánh Huyền CN Nguyễn Mạnh Phát Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200218-0014 CÙ VĂN HẰNG CN ĐỖ HUY LÊ ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200218-0018 TRẦN HẢO CN LÊ THỌ HUÂN ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200218-0021 LAI VĂN CAN CN LÃ THỊ KIỀU LOAN ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200219-0002 TRẦN THÀNH BẢO PHONG CN NGUYỄN THỊ VIỆT THANH Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200224-0030 ĐẶNG THỊ KIM HỒNG CN TRẦN VĂN NHÂN ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200313-1575 CÙ VĂN HẰNG CN ĐỖ HUY LÊ ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200313-1591 TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH CN DƯƠNG ĐÌNH LỰC Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200316-1663 TRẦN NGHẠCH CT TRẦN THỊ TÍNH ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72. H1-200323-1875 LÃ THỊ THÙY DUNG CN NGUYỄN THỊ ĐÀO ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200424-0019 HỒ THỊ HOA TRANG CN VŨ THỊ THÊM ( TRANG 4) Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200424-0034 ĐIỂU NÊM TK THỊ NỮ ) TRANG 4) Huyện Hớn Quản

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH