Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 133
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 133
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 60

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

NĂM 2020

386.719 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 17.895

TIẾP NHẬN MỚI: 368.824

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 362.521

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

12

Tổng số:

22.908

Kỳ trước:

22.908

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

11

Tổng số:

67.970

Kỳ trước:

22.122

Đã tiếp nhận:

45.848

Đã giải quyết:

44.482

THÁNG

10

Tổng số:

70.162

Kỳ trước:

19.932

Đã tiếp nhận:

50.230

Đã giải quyết:

47.678

THÁNG

9

Tổng số:

73.830

Kỳ trước:

24.152

Đã tiếp nhận:

49.678

Đã giải quyết:

53.753

THÁNG

8

Tổng số:

63.286

Kỳ trước:

19.119

Đã tiếp nhận:

44.167

Đã giải quyết:

39.036

THÁNG

7

Tổng số:

56.605

Kỳ trước:

15.720

Đã tiếp nhận:

40.885

Đã giải quyết:

37.395

THÁNG

6

Tổng số:

51.601

Kỳ trước:

12.749

Đã tiếp nhận:

38.852

Đã giải quyết:

35.872

THÁNG

5

Tổng số:

43.631

Kỳ trước:

14.576

Đã tiếp nhận:

29.055

Đã giải quyết:

30.882

THÁNG

4

Tổng số:

34.144

Kỳ trước:

17.092

Đã tiếp nhận:

17.052

Đã giải quyết:

19.568

THÁNG

3

Tổng số:

39.769

Kỳ trước:

14.260

Đã tiếp nhận:

25.509

Đã giải quyết:

22.676

THÁNG

2

Tổng số:

34.323

Kỳ trước:

16.672

Đã tiếp nhận:

17.651

Đã giải quyết:

20.058

THÁNG

1

Tổng số:

27.792

Kỳ trước:

17.895

Đã tiếp nhận:

9.897

Đã giải quyết:

11.121

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.30.73.H10-201120-0033 PHẠM HỒNG XIÊM CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201104-0056 LÊ THỊ EM CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201116-0010 NGUYỄN NGỌC QUỲNH CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201111-0039 NGUYỄN VĂN CHUYÊN CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201105-0094 QUÁCH THỊ MỸ LINH CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201021-0028 TẠ DUY CƯỜNG CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201021-0021 Nguyễn Tấn Phước CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201020-0096 Phan Thị Mỹ Hương CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201014-0104 TRẦN MINH DIỆU CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.30.73.H10-201026-0093 HOÀNG VĂN ĐÔNG + NGUYỄN QUỐC HỌC CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh
000.09.69.H10-201112-0008 Nguyễn Hữu Rạo CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201111-0003 Thị khưnh CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201111-0004 Mai Xuân Dũng CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201111-0005 Nguyễn Hữu Hoàng CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201111-0013 Phạm khắc phương CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201130-0005 Lê Tiến Vũ CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201125-0009 Tô Văn Dũng CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201125-0001 Đình Kiếm Ba CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201126-0014 VŨ THỊ HẰNG CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-201126-0004 Nguyên Ngọc Trang CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH