Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 261
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 87
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 7
ĐÃ HOÀN THÀNH: 70

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 177
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 177
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 7
ĐÃ HOÀN THÀNH: 162

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1854
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1854
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 7
ĐÃ HOÀN THÀNH: 348

Một cửa điện tử

Tháng 05/2019

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 21/05/2019)

NĂM 2019

12.515 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 11.512

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 11.400

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

5

Tổng số:

3.111

Kỳ trước:

1.281

Đã tiếp nhận:

1.830

Đã giải quyết:

2.020

THÁNG

4

Tổng số:

3.719

Kỳ trước:

1.383

Đã tiếp nhận:

2.336

Đã giải quyết:

2.424

THÁNG

3

Tổng số:

3.888

Kỳ trước:

1.157

Đã tiếp nhận:

2.731

Đã giải quyết:

2.498

THÁNG

2

Tổng số:

2.721

Kỳ trước:

1.020

Đã tiếp nhận:

1.701

Đã giải quyết:

1.564

THÁNG

1

Tổng số:

3.917

Kỳ trước:

1.003

Đã tiếp nhận:

2.914

Đã giải quyết:

2.894

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH