Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 522
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 522
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 263

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2021
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2021
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 612

NĂM 2021

56.890 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.443

TIẾP NHẬN MỚI: 28.447

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 26.044

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

1

Tổng số:

56.890

Kỳ trước:

28.443

Đã tiếp nhận:

28.447

Đã giải quyết:

26.044

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.18.64.H10-201225-0017 thượng thị mai UBND Xã Thanh Lương
000.19.64.H10-210121-0013 Đặng Thị Mỹ UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0012 Nguyễn Văn Tám UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0011 Văn Thị Hương UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0010 nguyễn văn dương UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0007 Nguyễn Thị Chè UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0008 Nguyễn Thị Chè UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0006 Trần Văn Nam UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0004 Hoàng Hữu Tâm UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0002 Nguyễn Thị Mùi UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0001 Nguyễn Thị Thanh Mai UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0005 Nguyễn Thị Thanh UBND Xã Thanh Phú
000.19.64.H10-210121-0003 toàn kiến tiền UBND Xã Thanh Phú
000.08.65.H10-210118-0053 LÊ THANH HẢI(HOÀNG THỊ HUỆ) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-201221-0045 PHẠM THỊ HIỀN CN NGUYỄN VĂN LINH(NGUYỄN ĐÌNH MỸ NHƠN) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210115-0022 NGUYỄN BÁ THÀNH(BÙI THỊ TUYẾT ANH) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-201228-0046 TRẦN NGỌC VIÊN(NGUYỄN THỊ CHIỀN) CN HỒ NGỌC THÀNH(ĐINH THỊ DUNG) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210105-0030 HỘ NGUYỄN THU HÀ PCTS NGUYỄN THU HÀ CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-201222-0056 LƯƠNG THỊ HUỆ CN ĐINH THẾ LAM CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-201015-0022 TRẦN THỊ HOÀI SƠN CN CHÂU LÊ ANH TUẤN CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH