Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2283
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 123
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 18
ĐÃ HOÀN THÀNH: 65

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 605
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 605
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 18
ĐÃ HOÀN THÀNH: 423

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1933
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1933
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 18
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1023

NĂM 2021

311.320 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.527

TIẾP NHẬN MỚI: 282.793

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 284.139

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

6

Tổng số:

71.824

Kỳ trước:

27.242

Đã tiếp nhận:

44.582

Đã giải quyết:

45.241

THÁNG

5

Tổng số:

84.117

Kỳ trước:

27.226

Đã tiếp nhận:

56.891

Đã giải quyết:

56.517

THÁNG

4

Tổng số:

79.393

Kỳ trước:

24.506

Đã tiếp nhận:

54.887

Đã giải quyết:

51.958

THÁNG

3

Tổng số:

82.898

Kỳ trước:

23.136

Đã tiếp nhận:

59.762

Đã giải quyết:

58.227

THÁNG

2

Tổng số:

51.917

Kỳ trước:

27.493

Đã tiếp nhận:

24.424

Đã giải quyết:

28.745

THÁNG

1

Tổng số:

68.321

Kỳ trước:

28.527

Đã tiếp nhận:

39.794

Đã giải quyết:

40.760

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH