Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 412
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 412
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 206

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 879
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 879
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 229

Một cửa điện tử

Tháng 12/2019

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 13/12/2019)

NĂM 2019

26.854 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 25.871

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 25.898

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

12

Tổng số:

1.511

Kỳ trước:

834

Đã tiếp nhận:

677

Đã giải quyết:

640

THÁNG

11

Tổng số:

2.866

Kỳ trước:

1.019

Đã tiếp nhận:

1.847

Đã giải quyết:

2.019

THÁNG

10

Tổng số:

3.343

Kỳ trước:

965

Đã tiếp nhận:

2.378

Đã giải quyết:

2.301

THÁNG

9

Tổng số:

2.864

Kỳ trước:

931

Đã tiếp nhận:

1.933

Đã giải quyết:

1.885

THÁNG

8

Tổng số:

2.919

Kỳ trước:

686

Đã tiếp nhận:

2.233

Đã giải quyết:

1.980

THÁNG

7

Tổng số:

2.927

Kỳ trước:

1.028

Đã tiếp nhận:

1.899

Đã giải quyết:

2.234

THÁNG

6

Tổng số:

3.657

Kỳ trước:

1.104

Đã tiếp nhận:

2.553

Đã giải quyết:

2.624

THÁNG

5

Tổng số:

4.105

Kỳ trước:

1.259

Đã tiếp nhận:

2.846

Đã giải quyết:

2.999

THÁNG

4

Tổng số:

3.634

Kỳ trước:

1.338

Đã tiếp nhận:

2.296

Đã giải quyết:

2.371

THÁNG

3

Tổng số:

3.813

Kỳ trước:

1.137

Đã tiếp nhận:

2.676

Đã giải quyết:

2.468

THÁNG

2

Tổng số:

2.694

Kỳ trước:

1.014

Đã tiếp nhận:

1.680

Đã giải quyết:

1.557

THÁNG

1

Tổng số:

3.836

Kỳ trước:

983

Đã tiếp nhận:

2.853

Đã giải quyết:

2.820

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH