Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 115
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 91
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 4
ĐÃ HOÀN THÀNH: 87

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 764
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 593
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 4
ĐÃ HOÀN THÀNH: 327

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2161
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1510
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 4
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1048

Một cửa điện tử

Tháng 01/2018

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 19/01/2018)

NĂM 2018

3.049

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2.158

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 1.258

THÁNG

1

Tổng số:

2.158

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

2.158

Đã giải quyết:

1.258

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay
Tuần này
Tháng này

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH