Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1726
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 64
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 39

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 353
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 353
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 240

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1399
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1399
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 8
ĐÃ HOÀN THÀNH: 763

NĂM 2022

62.988 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 32.090

TIẾP NHẬN MỚI: 30.898

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 28.862

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.00.67.H10-220105-0011 TRẦN VĂN SÁNG - NGUYỄN THỊ THƯƠNG Huyện Bù Đăng
000.30.66.H10-211229-0086 NGUYỄN VĂN ÚT CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-220106-0109 THI VĂN KHÁCH CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-220112-0124 ĐẶNG THỊ XUÂN THÚY CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211231-0038 Lê quang sơn CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211220-0089 VÕ THỊ MAI CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211217-0022 TRỊNH THỊ HƯƠNG CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211225-0005 NGUYỄN THỊ YẾN CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211217-0021 TRỊNH THỊ HƯƠNG CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211217-0023 TRỊNH THỊ HƯƠNG CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211217-0052 BÙI TIẾN THẮNG CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0069 HOÀNG NGỌC VƯƠNG (HOÀNG NGỌC MỪNG TC) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0068 HOÀNG THỊ BÌNH (NGUYỄN LA THÁI HẰNG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0072 HOÀNG NGỌC VƯƠNG (TRẦN THỊ DÂNG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0074 LƯƠNG VĂN LINH (LÊ THỊ LAN CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0001 NGUYỄN THỊ HOA MAI (PHẠM ANH DŨNG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211229-0011 NGUYỄN THỊ HÀ (VÕ ĐĂNG QUANG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211231-0031 NGUYỄN QUỐC CHÂU (NGUYỄN THIÊN VŨ CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-211230-0027 PHAN ĐỨC NHIÊN (TRẦN MINH PHÓNG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-220110-0031 HOÀNG VĂN GẨM (NGUYỄN THỊ MAI CN) ỦY QUYỀN CHO HUỲNH QUỐC TIẾN CN VPĐK Đất đai Phước Long

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH