Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 492
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 66
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 79

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 425
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 425
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 446

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 961
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 961
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 391

Một cửa điện tử

Tháng 01/2020

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/01/2020)

NĂM 2020

1.877 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 959

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 1.160

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

1

Tổng số:

1.877

Kỳ trước:

918

Đã tiếp nhận:

959

Đã giải quyết:

1.160

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH