Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 561
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 47
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 53

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 47
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 47
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 53

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 727
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 727
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 253

Một cửa điện tử

Tháng 02/2020

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/02/2020)

NĂM 2020

2.776 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1.853

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2.071

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

2

Tổng số:

1.289

Kỳ trước:

578

Đã tiếp nhận:

711

Đã giải quyết:

608

THÁNG

1

Tổng số:

2.065

Kỳ trước:

923

Đã tiếp nhận:

1.142

Đã giải quyết:

1.465

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH