Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 314
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 49
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 16

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 159
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 159
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 73

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1064
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1064
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 226

Một cửa điện tử

Tháng 10/2019

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 15/10/2019)

NĂM 2019

23.302 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 22.320

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 22.202

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

10

Tổng số:

2.019

Kỳ trước:

959

Đã tiếp nhận:

1.060

Đã giải quyết:

990

THÁNG

9

Tổng số:

2.986

Kỳ trước:

942

Đã tiếp nhận:

2.044

Đã giải quyết:

2.001

THÁNG

8

Tổng số:

3.024

Kỳ trước:

685

Đã tiếp nhận:

2.339

Đã giải quyết:

2.065

THÁNG

7

Tổng số:

2.948

Kỳ trước:

1.027

Đã tiếp nhận:

1.921

Đã giải quyết:

2.255

THÁNG

6

Tổng số:

3.664

Kỳ trước:

1.104

Đã tiếp nhận:

2.560

Đã giải quyết:

2.632

THÁNG

5

Tổng số:

4.110

Kỳ trước:

1.258

Đã tiếp nhận:

2.852

Đã giải quyết:

3.004

THÁNG

4

Tổng số:

3.640

Kỳ trước:

1.340

Đã tiếp nhận:

2.300

Đã giải quyết:

2.378

THÁNG

3

Tổng số:

3.820

Kỳ trước:

1.137

Đã tiếp nhận:

2.683

Đã giải quyết:

2.473

THÁNG

2

Tổng số:

2.697

Kỳ trước:

1.013

Đã tiếp nhận:

1.684

Đã giải quyết:

1.560

THÁNG

1

Tổng số:

3.859

Kỳ trước:

982

Đã tiếp nhận:

2.877

Đã giải quyết:

2.844

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.18.65.H10-191015-0003 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Phường Tân Đồng
000.00.66.H10-191014-0013 Nguyễn Văn Khoát Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191014-0008 Phạm Quang Vĩ Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191014-0003 Nguyễn Thị Như Mai Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191014-0002 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191014-0001 Lâm Thị Thanh Kiều Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191011-0001 Nguyễn Hoàng Sơn Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191009-0005 Hồ Thị Thơi Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191009-0004 Trần Xuân Lễ Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191008-0006 Trần Văn Khánh Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191008-0002 Lương Hữu Miễn Thị xã Phước Long
000.00.66.H10-191008-0001 Văn Ngọc Thành Thị xã Phước Long
000.00.09.H10-190927-0001 Công ty TNHH MTV Hậu Nhựt-SNN(CNTY) Sở Nông nghiệp và PTNT
000.00.09.H10-191007-0001 Hộ kinh doanh Đình Hiệp-SNN(CNTY) Sở Nông nghiệp và PTNT
000.00.17.H10-191014-0001 Bà Vũ Thị Kim Huệ, bà Nguyễn Bình Phương Nga - Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Ngoại vụ
000.00.69.H10-191015-0002 LÊ ANH HÀO Huyện Bù Gia Mập
000.20.71.H10-191015-0002 VŨ ĐÌNH TRINH Xã Tân Lợi
000.23.72.H10-191015-0009 Nguyễn Quỳnh Huỳnh Yên Như UBND xã Tân Lợi
000.23.72.H10-191015-0010 Nguyễn Quỳnh Huỳnh Yên Như UBND xã Tân Lợi
000.23.72.H10-191015-0008 Nguyễn Thị thu Mai UBND xã Tân Lợi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH