Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 112
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 112
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 93

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1244
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1244
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 520

NĂM 2021

235.911 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.515

TIẾP NHẬN MỚI: 207.396

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 209.988

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

5

Tổng số:

52.128

Kỳ trước:

27.024

Đã tiếp nhận:

25.104

Đã giải quyết:

25.909

THÁNG

4

Tổng số:

79.842

Kỳ trước:

24.471

Đã tiếp nhận:

55.371

Đã giải quyết:

52.434

THÁNG

3

Tổng số:

82.947

Kỳ trước:

23.117

Đã tiếp nhận:

59.830

Đã giải quyết:

58.270

THÁNG

2

Tổng số:

51.901

Kỳ trước:

27.477

Đã tiếp nhận:

24.424

Đã giải quyết:

28.743

THÁNG

1

Tổng số:

68.311

Kỳ trước:

28.515

Đã tiếp nhận:

39.796

Đã giải quyết:

40.759

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.08.65.H10-210427-0154 PHẠM QUANG HÒA CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210427-0011 BÙI THỊ HOA CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210303-0002 NGUYỄN THỊ HẠNH CN TRẦN HẬU SƠN(PHẠM THỊ THANH) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210510-0015 NGUYỄN THỊ XÍU-TC CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210315-0062 NGUYỄN DŨNG(VƯƠNG THỊ LÂN) UQ TRẦN PHƯƠNG THÚY CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210427-0009 TRẦN VĂN CƯỜNG CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210428-0134 MÔNG QUẢNG NAM -01 ĐS( CHÍNH QUY)( TĂNG DT) CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210510-0018 NGUYỄN HOÀNG ÂN CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.00.64.H10-210513-0008 nguyễn hoàng thiện Thị xã Bình Long
000.09.69.H10-210511-0030 Trần Vinh CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-210512-0004 Lê Văn Lợi CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-210512-0007 Bùi quang khánh CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-210512-0011 Đặng Hữu Khoái CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-210517-0031 Lê THị BỀn CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.09.69.H10-210517-0034 bùi thị mỹ lệ CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.08.65.H10-210423-0108 Phamthihoainhon CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210423-0132 damvantuynh CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210422-0042 Trịnh Công Mạnh CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210426-0026 nguyenminhhien CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-210423-0158 PHUNG THI HOA CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH