Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1071
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 81
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 5
ĐÃ HOÀN THÀNH: 112

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 563
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 563
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 5
ĐÃ HOÀN THÀNH: 474

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1302
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1302
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 5
ĐÃ HOÀN THÀNH: 309

NĂM 2020

213.583 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 17.704

TIẾP NHẬN MỚI: 195.879

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 193.799

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

8

Tổng số:

29.263

Kỳ trước:

19.293

Đã tiếp nhận:

9.970

Đã giải quyết:

10.615

THÁNG

7

Tổng số:

56.779

Kỳ trước:

16.013

Đã tiếp nhận:

40.766

Đã giải quyết:

37.537

THÁNG

6

Tổng số:

53.488

Kỳ trước:

14.247

Đã tiếp nhận:

39.241

Đã giải quyết:

36.957

THÁNG

5

Tổng số:

45.781

Kỳ trước:

15.942

Đã tiếp nhận:

29.839

Đã giải quyết:

31.534

THÁNG

4

Tổng số:

36.076

Kỳ trước:

18.414

Đã tiếp nhận:

17.662

Đã giải quyết:

20.134

THÁNG

3

Tổng số:

41.890

Kỳ trước:

15.631

Đã tiếp nhận:

26.259

Đã giải quyết:

23.475

THÁNG

2

Tổng số:

36.501

Kỳ trước:

17.956

Đã tiếp nhận:

18.545

Đã giải quyết:

20.865

THÁNG

1

Tổng số:

29.888

Kỳ trước:

19.302

Đã tiếp nhận:

10.586

Đã giải quyết:

11.933

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH