Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 818
2 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 765
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 1017
4 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn Giáo 30 332 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 339
6 Mua hoá đơn lẻ Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 473
7 Mua quyển hoá đơn Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 475
8 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động của Doanh Nghiệp 2 97 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 6.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 3 38
10 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Ngân sách 3 89
11 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Giá công sản 30 61
12 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí. Tài chính doanh nghiệp 10 60
13 1. Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế TỔ CHỨC CÁN BỘ 15 50 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thành phố Đồng Xoài Y TẾ 25 133 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện lực tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 58
16 Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện lực tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 42
17 Cấp điện mới sinh hoạt Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp 2 16
18 1. Đăng ký tổ chức lễ hội. Văn hóa Thông tin 10 18
19 1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Sở Công thương an toàn đập, hồ chứa thủy điện (SCT) 30 16 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục - Đào tạo 17 5