Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 33. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo 14 1993
2 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 341
3 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 1056
4 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 634
5 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 262
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 592
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 888
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 862
9 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 121 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 69
11 Chuyển trường đến của bậc tiểu học UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 5 98
12 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội Vụ Tổ chức cán bộ 1 134 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND TP Đồng Xoài Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 49
14 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quản lý Kiến trúc và quy hoạch xây dựng 30 31
15 1. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mã số hồ sơ: B-BLD-BPC-286243-TT Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 8 14 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Dạy nghề 15 8 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản 5 9
18 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Lĩnh vực tôn giáo - Thi đua khen thưởng 15 4
19 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Quản lý cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 7 61
20 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y TẾ DỰ PHÒNG 2 54