Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 33. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo 14 1343
2 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 316
3 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 1036
4 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 250
5 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 602
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 561
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 823
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 832
9 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội Vụ Tôn Giáo 30 91 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Huyện Bù Đăng Đất đai (vùng sâu vùng xa) 20 49
11 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 494
12 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường TT Tân Phú Lĩnh vực địa chính 15 6878
13 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 1090
14 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông trong nước 7 164
15 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 224
16 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1167
17 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 891
18 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 1365
19 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục Thuế Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 145
20 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 149