Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 7. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục đào tạo 30 129
2 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục đào tạo 20 91
3 5.Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục đào tạo 5 99
4 6.Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục đào tạo 25 99
5 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục đào tạo 15 134
6 16. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục đào tạo 30 90
7 17. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục đào tạo 35 88
8 23. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông đi và đến, trong và ngoài tỉnh Giáo dục đào tạo Trong ngày 113
9 24. Xin học lại tại trường đối với học sinh trung học Giáo dục đào tạo Trong ngày 79
10 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Giáo dục đào tạo 30 81
11 33. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo 14 61
12 38. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục đào tạo 30 63
13 39. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo 30 62
14 43. Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Giáo dục đào tạo 15 63
15 50. Tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục đào tạo Trong ngày 63
16 47. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục đào tạo 20 67
17 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 206
18 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 178
19 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 151
20 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 169