Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 149
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 132
3 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 99
4 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 118
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 107
6 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 121
7 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 116
8 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Sở Lao động TB&XH An toàn lao động 15 64
9 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1 93 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông trong nước 7 90
11 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực đất đai 15 404
12 Đăng ký mua điện sinh hoạt Điện lực Bình Phước Điện, Năng Lượng 7 106
13 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh Bình Phước Sở Tài chính Phòng Đầu tư 30 102
14 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 102
15 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 110
16 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực giáo dục 25 550
17 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND xã Minh Hưng Lĩnh vực cap xa 10 560
18 Hiệp thương giá Sở Tài chính Giá công sản 15 139
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND TT Chơn Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 740
20 Xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Lĩnh vực tín dụng 30 169