Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 1672
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1296
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 965 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 7 332
5 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 455
6 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Xây dựng chính quyền 20 281
7 1. Công chứng bản dịch Hành nghề công chứng 10 206
8 63. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Quy chế thi - tuyển sinh 14 74
9 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 263
10 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 246
11 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục - Đào tạo (X) 10 131
12 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương (X) 20 76
13 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại 7 4
14 1. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Y tế (X) 7 92
15 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Nông nghiệp và PTNT (X) 7 683
16 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 17 1072 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 10 2924 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 5 1626 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Bù Đốp Nội vụ (H) 20 2095 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH (H) 1 1315 Nộp hồ sơ mức 3