Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 947
2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 1318
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 1151
4 8. Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Sở Nội vụ Tôn giáo 20 489 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Lộc Ninh Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 20 672
6 1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý Sở Xây dựng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng 30 321
7 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 1 662 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 9 261 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 195 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Đồng Phú Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 1530 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 240 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Phường Tân Phú Tôn giáo - Thi đua khen thưởng 10 211 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 159
14 1.Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 3 173
15 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 3 171
16 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 206
17 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Đồng Phú Nội vụ 1 1283 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Công thương Mỹ phẩm 20 339 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế Đào tạo, nghiên cứu KH và CNTT 5 275 Nộp hồ sơ mức 3
20 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo 5 796 Nộp hồ sơ mức 3