Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 33
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 3 29
3 Kê khai giá Giá công sản 1 14
4 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 18
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 13
6 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 8
7 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 10
8 1. Miễn giảm tiền thuê đất Xã Tân Hưng Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 25
9 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Xã Tân Hưng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 26
10 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 26
11 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Xã Tân Hưng Hồ sơ khai thuế 10 27
12 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Xã Tân Hưng QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 37
13 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Xã Tân Hưng Lý lịch tư pháp 8 80
14 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 14
15 1.2 (15 ngày) Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6,7,8 Điều 1 Quyết định 01/VBHN-BNNNPTNT ngày 27/03/2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Xã Tân Hưng Thủy lợi 15 27 Nộp hồ sơ
16 1. Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Hưng Tư pháp - Cấp huyện 1 21
17 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 131
18 Chứng thực bản sao từ bản chính Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 119
19 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 125
20 Chứng thực di chúc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 133