Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 2604
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1582
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 1413 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Hiệp Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh UBND xã Thanh Bình Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh UBND xã An Khương Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai sinh UBND xã Thanh An Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Quan Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Đức Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh TT Tân Phú Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh Xã Tân Lập Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai sinh Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 1 35392 Nộp hồ sơ mức 3