Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 33. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo 14 78
2 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 230
3 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 335
4 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 189
5 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 172
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công thương Xây dựng cơ bản 15 169
7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 10 298
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông trong nước 5 255
9 1. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh Trong ngày 104
10 1. Cấp bản sao bằng THPT từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 115 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Di dân trong vùng dự án Sở NN và PTNT Phát triển nông thôn 10 123
12 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 7 102
13 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Sở Xây Dựng Phát triển đô thị và hạ tầng kĩ thuật 10 345
14 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây Dựng Quản lý chất lượng công trình 10 282
15 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng 20 118
16 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại Quốc Tế - BQLKKT 13 107
17 1. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới Ban quản lý Khu kinh tế Thương mại - BQLKKT 3 198
18 1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 140
19 1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D Ban quản lý Khu kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu - BQLKKT 5 109
20 1. Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp KCN Ban quản lý Khu kinh tế Lao động ngoài nước - BQLKKT 10 110