Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 1783
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1344
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 1050 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Tân Lợi Quân sự (X) 15 7117
5 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Tân Lợi Quân sự (X) 1 7232
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 1 21966 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Tân Lợi Quân sự (X) 10 8513
8 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Tân Lợi Quân sự (X) 15 7528
9 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân Lợi Chứng thực 1 35072
10 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Lợi Hộ tịch (X) 1 27216 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 23 16062 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Tân Hiệp Quân sự (X) 10 7010
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Tân Hiệp Giao thông vận tải (X) 3 7962 Nộp hồ sơ mức 4
14 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Hiệp Đất đai (X) 15 20412
15 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Tân Hiệp Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 8664 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Tân Hiệp Công an (X) 7 3554
17 1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (cấp xã) UBND xã Tân Hiệp Văn hóa thể thao (X) 3,5 3527 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Tân Hiệp Nông nghiệp và PTNT (X) 7 767 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Hiệp Hộ tịch (X) 1 21966 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Tân Hiệp Quân sự (X) 1 7232