Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. ĐỖ BÁ HƯNG CH 771 08/04/2020 16:41 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long 17.4 ( 7 Ngày - Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, không thuế) Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Tôn nữ Hoàng Oanh 08/04/2020 16:41 20/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. NGUYỄN HỮU CÔNG CH 23; H 306 08/04/2020 16:39 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. PHẠM HOÀNG THẮNG CS 850 08/04/2020 16:38 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
5 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất HUỲNH MINH KHANG CH 1934 08/04/2020 16:37 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
6 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất NGUYỄN VĂN PHÚC CH 424 08/04/2020 16:36 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
7 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng PHẠM HOÀNG VŨ 08/04/2020 16:36 27/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
8 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. NGUYỄN ĐẠO HÙNG CS 655; CS 677 08/04/2020 16:35 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
9 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. VY VIẾT ĐỨC CH 1210 08/04/2020 16:34 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
10 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Thành Kim TK Nguyễn Thành Nguyên 08/04/2020 16:34 11/05/2020 08:00 Mới tiếp nhận
11 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. THỊ THỦY CS 532 08/04/2020 16:34 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
12 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH TỌA CH 655 08/04/2020 16:33 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
13 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LÊ VĂN TIỀU CS 672 08/04/2020 16:32 14/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
14 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lê Ngọc anh 08/04/2020 16:31 27/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
15 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. PHẠM HỮU NHIÊN 1242 08/04/2020 16:31 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
16 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. GIANG MẠNH CA CH 560 08/04/2020 16:30 14/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
17 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CS 1021 08/04/2020 16:29 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
18 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lê Ngọc anh 08/04/2020 16:29 27/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
19 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. TRẦN TIẾN SƠN CH 754 08/04/2020 16:27 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
20 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất HỒ THỊ ĐÔNG CH 483 08/04/2020 16:26 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
21 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất MÃ VĂN BÌNH CS 305 08/04/2020 16:25 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
22 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lương Văn Sang CN Nguyễn Trung Nam 08/04/2020 16:25 11/05/2020 08:00 Mới tiếp nhận
23 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. DƯƠNG VĂN BỘ CH 488 08/04/2020 16:24 10/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận
24 000.20xxxxxx UBND xã Thiện Hưng Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Nguyễn Khắc Hiệp 08/04/2020 16:24 12/05/2020 08:00 Mới tiếp nhận
25 000.00xxxxxx Sở Công thương Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. C.TY TNHH MTV XD ANH TRỌNG/CẤP GCN ĐĐK BÁN LẺ XĂNG DẦU 08/04/2020 16:24 23/04/2020 08:00 Mới tiếp nhận