Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long 34.2. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất PHẠM THÀNH NAM 27/09/2021 08:50 11/10/2021 09:00 Mới đăng ký
2 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Trần Huy Đông 27/09/2021 08:48 28/09/2021 09:00 Mới đăng ký
3 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Lê Văn Cát-CNTT-Vũ Văn Nhiệm 27/09/2021 08:46 25/10/2021 09:00 Mới đăng ký
4 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Trần Thu Vân CN Nguyễn Huỳnh Hóa 27/09/2021 08:42 25/10/2021 09:00 Mới đăng ký
5 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) LÊ THỊ HẰNG CN LÊ VĂN BÌNH 27/09/2021 08:45 18/10/2021 09:00 Mới đăng ký
6 000.21xxxxxx UBND xã Thành Tâm Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trịnh Văn Đăng Khoa 27/09/2021 08:44 28/09/2021 09:00 Đã trả kết quả
7 000.20xxxxxx UBND xã Thiện Hưng Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. PHẠM HỮU VINH 27/09/2021 08:45 28/09/2021 09:00 Đang xử lý
8 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) VOTHITHUHUONG29101989 27/09/2021 08:45 18/10/2021 09:00 Đang xử lý
9 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) TRẦN THỊ THU THỦY CN NGUYỄN NGỌC LỘC 27/09/2021 08:41 13/10/2021 09:00 Mới đăng ký
10 000.17xxxxxx Phường Tân Xuân Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đoàn Trang Nhung 27/09/2021 08:42 28/09/2021 09:00 Đã xử lý xong
11 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 22.2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – không thuế). Nguyễn Thanh Phong-ĐSCQ 27/09/2021 08:42 18/10/2021 09:00 Mới đăng ký
12 000.17xxxxxx Phường Tân Xuân Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đoàn Trang Nhung 27/09/2021 08:35 28/09/2021 09:00 Đã xử lý xong
13 000.16xxxxxx Phường Tân Thiện Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trị thị ngọc thảo 27/09/2021 08:48 30/09/2021 09:00 Đang xử lý
14 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Triệu Đức Hân CN Bùi Văn Thuế 27/09/2021 08:40 25/10/2021 09:00 Mới đăng ký
15 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Lê Thị Hoan-TĐ 27/09/2021 08:41 18/10/2021 09:00 Đang xử lý
16 000.20xxxxxx UBND xã Đức Liễu Đăng ký khai sinh Điểu Ngọc Tâm 27/09/2021 08:41 28/09/2021 09:00 Mới đăng ký
17 000.29xxxxxx UBND xã Lộc Thuận Đăng ký khai tử Nguễn thị hiền 27/09/2021 08:41 28/09/2021 09:00 Mới đăng ký
18 000.00xxxxxx Huyện Bù Gia Mập 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phan Văn Tươi - Phan Thị Tập 27/09/2021 08:37 29/10/2021 09:00 Mới đăng ký
19 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 23. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (có thuế) Phạm Viết Dực 27/09/2021 08:40 18/10/2021 09:00 Mới đăng ký
20 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Nguyễn Văn Thương 27/09/2021 08:37 28/09/2021 09:00 Mới đăng ký
21 000.26xxxxxx UBND xã Lộc Thạnh Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thế Cảnh 27/09/2021 08:44 30/09/2021 09:00 Đã xử lý xong
22 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Đình Tường CN Bùi Văn Thuế 27/09/2021 08:36 18/10/2021 09:00 Mới đăng ký
23 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Nguyễn Thanh Sơn-CNTT-Nguyễn Hữu Cần 27/09/2021 08:35 25/10/2021 09:00 Mới đăng ký
24 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Nguyễn Thanh Bình 27/09/2021 08:37 18/10/2021 09:00 Mới đăng ký
25 000.25xxxxxx UBND xã Thanh An Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Vũ Văn Dũng 27/09/2021 08:47 04/10/2021 09:00 Đang xử lý