Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201700056883 22.1. Thay đổi hộ tịch TRẦN MINH PHÚ 12/12/2017 09:44 15/12/2017 10:00 Mới tiếp nhận
2 201700056877 4. Cấp mới/ cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Hoàng Long Phát (QLCL) 12/12/2017 09:41 02/01/2018 10:00 Đã chuyển xử lý
3 201700056879 22.1. Thay đổi hộ tịch TRẦN THỊ NGỌC 12/12/2017 09:39 15/12/2017 10:00 Mới tiếp nhận
4 201700056875 9. Cấp giấy xác nhận hội thảo, quảng cáo phân bón Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)-BVTV 12/12/2017 09:43 26/12/2017 09:30 Mới tiếp nhận
5 201700056878 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn Trung Kiên 12/12/2017 09:38 13/12/2017 10:00 Mới tiếp nhận
6 201700056873 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Quang Thanh 12/12/2017 09:27 15/12/2017 09:30 Mới tiếp nhận
7 201700056865 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. TRẦN ĐÌNH TRỌNG/DNTN Xăng dầu Trần Đình Trọng 12/12/2017 09:25 26/12/2017 09:30 Mới tiếp nhận
8 201700056868 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân P-HẠM THỊ NIÊM 12/12/2017 09:24 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
9 201700056847 3.1.b.Chi cuc ( không qua UBND). Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình còn lại) Hu Ngọc Tuấn / Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường - thẩm định BVTC-DTXD cải tạo trụ sở 12/12/2017 09:23 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
10 201700056867 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lương Mạnh Hùng 12/12/2017 09:22 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
11 201700056861 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lương Mạnh Hùng 12/12/2017 09:22 13/12/2017 09:30 Hoàn thành
12 201700056859 4. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. CÔng ty TNHH Mỹ Khánh Vy 12/12/2017 09:20 26/12/2017 09:30 Đã chuyển xử lý
13 201700056858 22.1. Thay đổi hộ tịch TRẦN THỊ HẰNG 12/12/2017 09:20 15/12/2017 09:30 Mới tiếp nhận
14 201700056856 9.1 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Lúa - Cây lâu năm) LÊ THỊ THỦY (02 CUỐN ) 12/12/2017 09:19 02/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
15 201700056839 29. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Cty TNHH MTV SXTM DV XNK Lê Gia. 12/12/2017 09:17 18/12/2017 09:30 Đã chuyển xử lý
16 201700056853 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lương Hoàng Long 12/12/2017 09:15 13/12/2017 09:30 Hoàn thành
17 201700056850 1. Miễn giảm tiền thuê đất Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đồng Thành 12/12/2017 09:14 02/01/2018 09:30 Mới tiếp nhận
18 201700056845 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân NÔNG THÁI HOÀNG 12/12/2017 09:13 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
19 201700056844 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/12/2017 09:12 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
20 201700056840 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/12/2017 09:11 13/12/2017 09:30 Hoàn thành
21 201700056835 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lê Thị Mau 12/12/2017 09:09 13/12/2017 09:30 Hoàn thành
22 201700056836 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lê Duy Hiếu 12/12/2017 09:09 13/12/2017 09:30 Hoàn thành
23 201700056832 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lê Duy Hiếu 12/12/2017 09:08 09/01/2018 09:30 Đã chuyển xử lý
24 201700056831 1. Miễn giảm tiền thuê đất Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 12/12/2017 09:07 02/01/2018 09:30 Mới tiếp nhận
25 201700056829 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Công ty TNHH Hoàng Đạt 12/12/2017 09:06 19/12/2017 09:30 Mới tiếp nhận