Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Thị Út 17/02/2020 17:37 10/03/2020 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Điểu Đem CN Nguyễn Minh Thơ 17/02/2020 17:35 17/03/2020 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Điểu Khậu TC Thị Pun 17/02/2020 17:26 17/03/2020 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trần Thanh Phú 17/02/2020 17:23 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
5 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Trần Thanh Phú 17/02/2020 17:23 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
6 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phan Văn Hùng 17/02/2020 17:22 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
7 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phan Văn Hùng 17/02/2020 17:21 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
8 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lê Thị Hồng Huế 17/02/2020 17:21 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
9 000.22xxxxxx UBND TT Tân Khai Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Thị Hồng Huế 17/02/2020 17:20 19/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
10 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LƯƠNG THỊ KIỀU OANH 17/02/2020 17:20 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
11 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) HUỲNH TẤN LONG 17/02/2020 17:20 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
12 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN HOÀNG NAM 17/02/2020 17:18 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
13 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn văn Cảnh 17/02/2020 17:17 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
14 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) PHÙNG THỊ THU HÀ 17/02/2020 17:17 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
15 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ngô Thị ngọc 17/02/2020 17:17 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
16 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ Thị Trung Hiếu CH 343 17/02/2020 17:16 21/02/2020 08:00 Hoàn thành
17 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thanh Tuấn 17/02/2020 17:16 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
18 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) TRIỆU THỊ THU THỦY 17/02/2020 17:16 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
19 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN KHẮC VĨNH 17/02/2020 17:15 20/02/2020 08:00 Hoàn thành
20 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Nguyễn Thanh Tuấn 17/02/2020 17:15 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
21 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LÊ THỊ LAM 17/02/2020 17:14 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
22 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phan Kim Yến CS 142 17/02/2020 17:14 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
23 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Đình Công 17/02/2020 17:13 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
24 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Nguyễn Đình Công 17/02/2020 17:12 19/02/2020 08:00 Hoàn thành
25 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nguyễn Văn Danh CH 1388 17/02/2020 17:12 21/02/2020 08:00 Hoàn thành