Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân ông Mai Văn THoan 23/04/2019 14:02 24/05/2019 14:30 Mới tiếp nhận
2 068900xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. LÊ TIẾN HUYÊN CN NGUYỄN THANH QUANG( BÙI THỊ MAI THỜI) 23/04/2019 14:02 17/05/2019 14:30 Mới tiếp nhận
3 069500xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN THỊ DỊNH 23/04/2019 14:00 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
4 025447xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đỗ Nguyễn Quỳnh Hương 23/04/2019 14:01 24/04/2019 14:30 Hoàn thành
5 070016xxxxxx Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 23/04/2019 13:56 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
6 069700xxxxxx Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. ĐoànThanh Giao 23/04/2019 14:01 02/05/2019 14:30 Mới tiếp nhận
7 025213xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRuơng Thị Hồng Lan 23/04/2019 14:01 24/04/2019 14:30 Mới tiếp nhận
8 070007xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trần Thị Mỹ Vân 23/04/2019 14:00 24/04/2019 14:00 Mới tiếp nhận
9 069700xxxxxx Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. NGuyễn Văn Hồng 23/04/2019 13:59 02/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
10 070007xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trần Thị Mỹ Vân 23/04/2019 13:59 22/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
11 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Hiệp 23/04/2019 13:57 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
12 025213xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Phuớc Sang 23/04/2019 13:58 24/04/2019 14:00 Mới tiếp nhận
13 025213xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đào Thị Thuý Vân 23/04/2019 13:57 24/04/2019 14:00 Mới tiếp nhận
14 025213xxxxxx Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) TRần Viết Vấn 23/04/2019 13:57 24/04/2019 14:00 Hoàn thành
15 025213xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRần Viết Vấn 23/04/2019 13:56 24/04/2019 14:00 Hoàn thành
16 069500xxxxxx Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. HỒ MINH THẢO 23/04/2019 13:54 17/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
17 069500xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng HỒ CÀNG 23/04/2019 13:55 14/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
18 069500xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng TRẦN NGỌC TUẤN 23/04/2019 13:53 14/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
19 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Hiệp 23/04/2019 13:53 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
20 069500xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN DOÃN TỎA 23/04/2019 13:51 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
21 070016xxxxxx Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 23/04/2019 13:46 10/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận
22 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Hiệp 28/02/2019 13:47 28/03/2019 14:00 Mới tiếp nhận
23 070019xxxxxx 2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Trần Thị Liên (SUn Shih Wei) - Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile 23/04/2019 13:49 24/04/2019 14:00 Mới tiếp nhận
24 070038xxxxxx 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Công ty TNHH Cao Lanh Minh Long 23/04/2019 13:48 25/04/2019 14:00 Đã chuyển xử lý
25 069500xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN THỊ THỦY 23/04/2019 13:48 24/05/2019 14:00 Mới tiếp nhận