Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng TRẦN THỊ DỌN 15/12/2019 14:41 31/12/2019 15:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng LƯU VĂN VÌNH 15/12/2019 14:39 31/12/2019 15:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng LƯU VĂN VÌNH 15/12/2019 14:37 31/12/2019 15:00 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng LƯU VĂN VÌNH 15/12/2019 14:36 31/12/2019 15:00 Mới tiếp nhận
5 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ĐINH NGỌC HOÀNG 15/12/2019 14:33 31/12/2019 15:00 Mới tiếp nhận
6 000.00xxxxxx Sở Y tế 1. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Nguyễn Quang Quỳnh (Test hồ sơ) 15/12/2019 13:19 06/01/2020 14:00 Không đủ điều kiện
7 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce 14/12/2019 16:55 17/12/2019 08:00 Mới tiếp nhận
8 000.19xxxxxx Xã Tân Lập Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Phùng Đình Vấn 14/12/2019 14:43 03/02/2020 15:00 Đã chuyển xử lý
9 000.19xxxxxx Xã Tân Lập Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Trần Đức Liêu 14/12/2019 14:25 03/02/2020 14:30 Đã chuyển xử lý
10 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ 14/12/2019 10:44 16/12/2019 14:00 Mới tiếp nhận
11 000.24xxxxxx Xã Thuận Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Đăng Tiến 14/12/2019 09:02 16/12/2019 09:30 Hoàn thành
12 000.24xxxxxx Xã Thuận Phú Đăng ký khai sinh Lê Thanh Hòa 14/12/2019 09:01 16/12/2019 09:00 Hoàn thành
13 000.23xxxxxx UBND xã Tân Lợi Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Điểu Tức 14/12/2019 08:42 16/12/2019 09:00 Hoàn thành
14 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM 13/12/2019 18:07 17/12/2019 08:00 Mới tiếp nhận
15 000.21xxxxxx Xã Tân Phước Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. nguyễn duy long 13/12/2019 17:55 04/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
16 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. NGUYỄN QUỐC SÁNG 13/12/2019 17:50 17/12/2019 08:00 Mới tiếp nhận
17 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách lớn hơn 10 thửa) Đặng Thị Mộng Hương 13/12/2019 17:32 21/01/2020 08:00 Mới tiếp nhận
18 000.21xxxxxx Xã Tân Phước Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Nguyễn Thị Hường 13/12/2019 17:13 04/02/2020 08:00 Mới tiếp nhận
19 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) bà Phạm Thị Diệu 13/12/2019 17:08 02/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
20 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ VÀ NGUYỄN THỊ THÂN 13/12/2019 17:07 20/12/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
21 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Lưu Văn hiếu, Lê Trần Thủy Tiên 13/12/2019 17:05 02/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
22 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, có thuế). ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ VÀ NGUYỄN THỊ THÂN 13/12/2019 17:04 02/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
23 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Hoàng Phương Nam, Vũ thị Hà 13/12/2019 17:01 07/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
24 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Nguyễn Văn Lộc 13/12/2019 17:00 02/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý
25 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phan Minh Chánh, Trần Thị Nên 13/12/2019 16:58 14/01/2020 08:00 Đã chuyển xử lý