Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG 18/08/2019 22:09 20/08/2019 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG 18/08/2019 22:08 20/08/2019 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG 18/08/2019 22:05 20/08/2019 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. Công ty TNHH Rohto Mentholatum VN 16/08/2019 19:44 20/08/2019 08:00 Mới tiếp nhận
5 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng phạm thị huệ 16/08/2019 17:30 05/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
6 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ĐỒNG VĂN TY 16/08/2019 17:28 05/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
7 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ĐIỂU CƠ 16/08/2019 17:27 05/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
8 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ĐIỂU MÈO 16/08/2019 17:26 05/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
9 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN THỊ NGA CN TRẦN THỊ CÚC 16/08/2019 17:24 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
10 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng TRẦN VĂN NAM 16/08/2019 17:22 05/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
11 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN THỊ NGA CN TRẦN THỊ CÚC 16/08/2019 17:21 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
12 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. PHẠM NGỌC MINH CN TRẦN QUỐC THUẬN 16/08/2019 17:16 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
13 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. PHẠM NGỌC MINH CN PHẠM BÁ THANH 16/08/2019 17:14 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
14 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. PHẠM NGỌC MINH CN NGUYỄN VĂN TÂY 16/08/2019 17:12 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
15 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ông Trần Thanh Tùng 16/08/2019 17:12 05/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
16 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN VĂN THƠ CN LÊ SỸ TOÀN 16/08/2019 17:09 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
17 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng bà Lê thị Lệ Huyền 16/08/2019 17:02 05/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
18 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích đo bản đồ địa chính thửa đất Phạm Văn Vinh 16/08/2019 17:06 10/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
19 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN VĂN THÔ BĐVBTT 16/08/2019 16:59 10/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận
20 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. Thái Hoàng Duy, Trần Thị Cẩm Nhung 16/08/2019 17:04 23/08/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
21 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích đo bản đồ địa chính thửa đất hộ ông Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thị Núi 16/08/2019 17:05 10/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
22 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. Trần Văn Mậu 16/08/2019 17:03 23/08/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
23 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Thành Lợi, Võ Thị Thùy Dung 16/08/2019 16:59 10/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
24 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Phan Thanh Tiến 16/08/2019 16:54 10/09/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
25 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Nguyễn Văn Huân - 13000.9 m2 16/08/2019 16:54 17/09/2019 08:00 Mới tiếp nhận