Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201800xxxxxx Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM BÌNH PHƯỚC 23/02/2018 16:46 27/02/2018 07:30 Đã chuyển xử lý
2 201800xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Phạm Hữu Lộc/Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV 23/02/2018 16:31 27/02/2018 07:30 Hoàn thành
3 201800xxxxxx 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Trịnh Xuân Hiện 23/02/2018 16:03 07/03/2018 16:30 Đã chuyển xử lý
4 201800xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Lê Duy Kiên/Chi Nhánh Công ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân tại Hiệp Phước – TP Hồ Chí Minh 23/02/2018 16:01 26/02/2018 16:30 Hoàn thành
5 201800xxxxxx 1.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (8 ngày) Lê Thị Thanh Hằng 23/02/2018 15:58 07/03/2018 16:00 Đã chuyển xử lý
6 201800xxxxxx 5. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LÊ DẮC TÙNG 23/02/2018 15:43 06/04/2018 16:00 Đã chuyển xử lý
7 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn Công Thịnh 23/02/2018 15:44 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
8 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn Văn Liên 23/02/2018 15:42 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
9 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Vũ Việt Hải 23/02/2018 15:39 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
10 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lường thị Thúy 23/02/2018 15:39 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
11 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng NGuyễn Thị Ny 23/02/2018 15:38 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
12 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trần Thị Thanh 23/02/2018 15:37 26/02/2018 16:00 Hoàn thành
13 201800xxxxxx Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trương Thị Mần 23/02/2018 15:31 23/03/2018 16:00 Đã chuyển xử lý
14 201800xxxxxx Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Trương Thị Mần 23/02/2018 15:30 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
15 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lê Thị Lệ Linh 23/02/2018 15:22 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
16 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lê Thị Trà My 23/02/2018 15:13 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
17 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn thị Thảo 23/02/2018 15:18 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
18 201800xxxxxx 5. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LÊ ĐẮC TÙNG 23/02/2018 15:08 06/04/2018 15:30 Đã chuyển xử lý
19 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Chu Thị Hồng 23/02/2018 15:09 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
20 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Lục Ngọc Hoàng 23/02/2018 15:05 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
21 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Huỳnh Thị Thùy Linh 23/02/2018 15:04 26/02/2018 15:30 Hoàn thành
22 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Bạch Thị Loan 23/02/2018 14:56 26/02/2018 15:00 Hoàn thành
23 201800xxxxxx Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lê Thị Ánh Hồng 23/02/2018 14:59 23/03/2018 15:00 Đã chuyển xử lý
24 201800xxxxxx Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lê Thị Ánh Hồng 23/02/2018 14:58 26/02/2018 15:00 Hoàn thành
25 201800xxxxxx Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn Văn Sự 23/02/2018 14:52 26/02/2018 15:00 Hoàn thành