Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Thành phước, Nguyễn Đỗ Thùy trinh 22/02/2019 17:03 18/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
2 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lê Đình Ngọc, hoàng thị Hảo 22/02/2019 16:59 18/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
3 069700xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất Nguyễn Văn Đức 22/02/2019 16:55 25/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
4 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Công ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Đông 22/02/2019 16:55 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
5 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đồng sử dụng: Đặng Văn Quân; Đặng Thị Thúy Hằng 22/02/2019 16:51 18/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
6 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đào Hữu Chuyên, Nguyễn Thị The 22/02/2019 16:50 18/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
7 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân bà Hồ thị Luyến 22/02/2019 16:46 25/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
8 025213xxxxxx Đăng ký khai sinh TĂNG TUỆ NGHI 22/02/2019 16:44 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
9 029019xxxxxx Đăng ký khai tử Nguyễn Văn Của 22/02/2019 16:47 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
10 069500xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất TRẦN THỊ ĐỨC 22/02/2019 16:46 25/03/2019 08:00 Mới tiếp nhận
11 029019xxxxxx Đăng ký khai tử Lương Viết Tiềm 22/02/2019 16:46 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
12 029019xxxxxx Đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Hồng Vân 22/02/2019 16:40 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
13 025213xxxxxx Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN TRẦM 22/02/2019 16:44 28/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
14 069700xxxxxx Không có nghĩa vụ tài chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Hồng Anh, Huỳnh Thị Cẩm Nhu 22/02/2019 16:43 06/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
15 069500xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ĐÀO THỊ NGỌC THẢO 22/02/2019 16:43 25/03/2019 08:00 Mới tiếp nhận
16 025213xxxxxx Đăng ký kết hôn ĐOÀN QUANG TRUNG 22/02/2019 16:44 26/02/2019 08:00 Mới tiếp nhận
17 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Trần Văn Nuôi - Đoàn THị Mỹ Lộc CH 380 + CH 380 22/02/2019 16:43 26/02/2019 08:00 Hoàn thành
18 069200xxxxxx Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Vũ THị Mơ - Đoàn THị Thuần CS 756 + CS 119 22/02/2019 16:42 28/02/2019 08:00 Hoàn thành
19 069500xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất LÊ THỊ NĂM 22/02/2019 16:40 25/03/2019 08:00 Mới tiếp nhận
20 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lê Xuân Vui CS 997 22/02/2019 16:40 26/02/2019 08:00 Hoàn thành
21 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lê Xuân Vui CS 996 22/02/2019 16:40 26/02/2019 08:00 Hoàn thành
22 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất NGuyễn Văn Điệp CH 739 22/02/2019 16:39 26/02/2019 08:00 Hoàn thành
23 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Lê Thị Mỹ Lệ CH 932 22/02/2019 16:38 26/02/2019 08:00 Hoàn thành
24 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Giang Nam 22/02/2019 16:36 25/03/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
25 069200xxxxxx Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Phan Văn Thành CH 688 22/02/2019 16:38 28/02/2019 08:00 Hoàn thành