Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Cá nhân/ Tổ chức được xử lý Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất VŨ THỊ CHANH - ĐOÀN VĂN THẮNG VŨ THỊ CHANH - ĐOÀN VĂN THẮNG 05/12/2022 16:00 11/01/2023 08:00 Mới đăng ký
2 000.18xxxxxx UBND Xã Long Hà 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Cúc Đặng Thị Yến 05/12/2022 16:02 12/12/2022 08:00 Mới đăng ký
3 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRUONG MINH THUAN TRUONG MINH THUAN 05/12/2022 16:01 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) 05/12/2022 16:01 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
5 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CHU VN LINH CHU VN LINH 05/12/2022 16:01 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
6 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận DANH TOL DANH TOL 05/12/2022 16:00 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
7 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) HÀ THỊ DUNG HÀ THỊ DUNG 05/12/2022 15:58 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
8 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 46.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Nguyễn Cưởng-CN-T4-Lê Thị Ngọc Thảo Nguyễn Cưởng-CN-T4-Lê Thị Ngọc Thảo 05/12/2022 16:00 20/12/2022 16:00 Đang xử lý
9 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 34.1 (Chỉnh lý trang 4 - Không thuế) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Lê Phong Quang (xóa nợ tiền sử dụng đất ) Tân Đồng Lê Phong Quang 05/12/2022 15:59 14/12/2022 08:00 Mới đăng ký
10 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LE THI THU NAM LE THI THU NAM 05/12/2022 15:59 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
11 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) 05/12/2022 15:59 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
12 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) NGUYỄN THỊ THÚY NGA UQ ĐẶNG ĐÌNH THẮNG -ĐS THỂ HIỆN ĐƯỜNG- 58-276A-TÂN BÌNH NGUYỄN THỊ THÚY NGA UQ ĐẶNG ĐÌNH THẮNG -ĐS THỂ HIỆN ĐƯỜNG- 58-276A-TÂN BÌNH 05/12/2022 15:58 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
13 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CAO VĂN EM CAO VĂN EM 05/12/2022 15:58 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
14 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 46.2. (Cấp mới GCN, dưới 10 thửa) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Điểu Luông Điểu Ưng 05/12/2022 15:59 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
15 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HUYNH THI TUYET TRINH HUYNH THI TUYET TRINH 05/12/2022 15:58 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
16 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 46.2. (Cấp mới GCN, dưới 10 thửa) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Nguyễn đăng khoa Đặng đức ái 05/12/2022 15:58 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
17 000.00xxxxxx Huyện Bù Đăng 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất VŨ THỊ CHANH - ĐOÀN VĂN THẮNG VŨ THỊ CHANH - ĐOÀN VĂN THẮNG 05/12/2022 15:56 11/01/2023 08:00 Mới đăng ký
18 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THIÊN THƯỢNG HỎA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THIÊN THƯỢNG HỎA 05/12/2022 15:54 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký
19 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) Nguyễn Văn Sang (UQ, Bích Thủy, CMĐ) 05/12/2022 15:56 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
20 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 46.2. (Cấp mới GCN, dưới 10 thửa) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Nguyễn xuân trường cn Phạm thị thu Pham thi thu 05/12/2022 15:57 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
21 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Trần Thế Anh Trần Thế Anh 05/12/2022 15:54 27/12/2022 08:00 Mới đăng ký
22 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 39.1. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Không thay đổi ranh giới, diện tích) Nguyễn Thị Thanh - 77-44- Tân Bình Bùi Thị Minh Tâm 05/12/2022 15:57 15/12/2022 08:00 Mới đăng ký
23 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 39.2. Cấp đổi Giấy chứng nhận (Thay đổi ranh giới, diện tích dưới 10 thửa) Lê Thị Phượng-ĐSCL-HT Lê Thị Phượng-ĐSCL-HT 05/12/2022 15:57 02/01/2023 16:00 Đang xử lý
24 000.20xxxxxx UBND xã Đức Liễu Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Như Quỳnh HOÀNG THỊ THUẬN 05/12/2022 15:59 08/12/2022 16:00 Đang xử lý
25 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Lê Văn Toàn- 12336 -Q 149761; 879 - V 815621; 854/SN - O 251889; LH 243 - T 901997; 501 - Lê Văn Toàn- 12336 -Q 149761; 879 - V 815621; 854/SN - O 251889; LH 243 - T 901997; 501 - 05/12/2022 15:57 07/12/2022 08:00 Mới đăng ký