Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION 18/08/2018 15:37 21/08/2018 08:00 Mới tiếp nhận
2 031800xxxxxx Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Lê Thị Kim Chi 18/08/2018 10:13 20/08/2018 14:00 Hoàn thành
3 031800xxxxxx Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Hoàng Tiến Dũng 18/08/2018 10:08 20/08/2018 14:00 Hoàn thành
4 031800xxxxxx Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Nguyễn Thị Hồng Yến 18/08/2018 10:06 20/08/2018 14:00 Hoàn thành
5 031800xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính Hoàng Tiến Dũng 18/08/2018 10:05 20/08/2018 14:00 Hoàn thành
6 031800xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính Lê Thị Kim Chi 18/08/2018 09:49 20/08/2018 10:00 Hoàn thành
7 031800xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính Nguyễn Viết Minh 18/08/2018 09:48 20/08/2018 10:00 Hoàn thành
8 031800xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính Nguyễn Thị Mỹ Hoài 18/08/2018 09:47 20/08/2018 10:00 Hoàn thành
9 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Agribank tỉnh Bình Phước 17/08/2018 18:04 21/08/2018 08:00 Mới tiếp nhận
10 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Agribank tỉnh Bình Phước 17/08/2018 17:59 21/08/2018 08:00 Mới tiếp nhận
11 069200xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phạm Thị Xuyến 16/08/2018 16:11 17/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
12 069700xxxxxx Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. TRẦN VĂN SƯƠNG 17/08/2018 16:37 24/08/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
13 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. ông Phan Tuấn Phong 17/08/2018 17:07 11/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
14 069700xxxxxx 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Chi nhánh Tổng Cty TM xuất nhập khẩu Thanh Lễ 17/08/2018 16:45 04/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
15 069700xxxxxx 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường CTy TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ Phúc thịnh 17/08/2018 16:43 04/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
16 069700xxxxxx 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường CTy TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ Phúc thịnh 17/08/2018 16:41 04/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
17 069200xxxxxx Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp LÊ ĐÌNH DŨNG 17/08/2018 16:40 04/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
18 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. NGUYỄN THỊ THANH THANH 17/08/2018 16:41 21/08/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
19 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. NGUYỄN THỊ THANH THANH 17/08/2018 16:42 21/08/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
20 070019xxxxxx Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Huỳnh Tấn Tài - Công ty TNHH T.M Vina 17/08/2018 16:31 24/08/2018 08:00 Mới tiếp nhận
21 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TĂNG VĂN HƯỞNG 17/08/2018 16:28 11/09/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
22 068900xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN TRỌNG ÂN+TRƯƠNG THANH THẢO-02GCN-02CN TRẦN XUÂN TRƯỜNG(NGUYỄN HOÀNG ANH VÂN) 17/08/2018 16:16 11/09/2018 08:00 Mới tiếp nhận
23 070007xxxxxx 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Phan Văn Khiêm 17/08/2018 16:17 21/08/2018 08:00 Hoàn thành
24 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY TNHH CAO PHONG TẠI BÌNH PHƯỚC SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN 17/08/2018 16:23 21/08/2018 08:00 Hoàn thành
25 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất NGuyễn Đình Hậu CH 00842, 00847 17/08/2018 16:14 21/08/2018 08:00 Hoàn thành