Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 069700xxxxxx Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) ông Mai Ngọc Hải 15/10/2018 17:15 06/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
2 069700xxxxxx Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Không thuế) ông Mai Ngọc Hải 15/10/2018 17:07 06/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
3 069700xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hộ Cao Quang Hưng, Lê Thị Hiển 15/10/2018 17:06 13/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
4 069700xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất Vũ Văn Giang 15/10/2018 17:01 13/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
5 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân bà trần Thị Thu Thảo 15/10/2018 16:54 13/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
6 069200xxxxxx Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. TRỊNH ĐÌNH LAN 15/10/2018 16:54 04/12/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
7 068900xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng LÊ THỊ HỒNG VÂN CT VÕ HÙNG CƯỜNG 15/10/2018 16:48 01/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
8 069500xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN XUÂN TÍNH 15/10/2018 16:48 13/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
9 069500xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu CHU VĂN SẺ 15/10/2018 16:47 13/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
10 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN VŨ TƯỜNG VY 15/10/2018 16:45 20/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
11 068900xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ĐỖ XUÂN THÀNH CN ĐỖ THỊ NGỌC THỦY 15/10/2018 16:27 01/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
12 070011xxxxxx 23. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã cấp vào Giấy chứng nhận. Đỗ Thế Phong/ Công ty TNHH MTV SX TM DV Hữu Nghĩa 15/10/2018 16:42 06/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
13 069500xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGÔ THỊ NGÁT 15/10/2018 16:44 13/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
14 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Võ Văn Dũng, Thái Thị Ngùng 15/10/2018 16:42 06/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
15 069500xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN VĂN QUANG 15/10/2018 16:43 13/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
16 069200xxxxxx Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Kha Văn Mạnh 257 15/10/2018 16:43 19/10/2018 08:00 Hoàn thành
17 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phạm Ngọc Cương CS 273 15/10/2018 16:42 17/10/2018 08:00 Hoàn thành
18 069500xxxxxx Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp NGUYỄN VĂN BIÊN 15/10/2018 16:42 30/10/2018 08:00 Mới tiếp nhận
19 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Lâm Miêng CH 743 15/10/2018 16:42 17/10/2018 08:00 Hoàn thành
20 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phạm bách Thắng CS 185 15/10/2018 16:41 17/10/2018 08:00 Hoàn thành
21 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. THị Hạnh 04 15/10/2018 16:40 17/10/2018 08:00 Hoàn thành
22 069200xxxxxx Đăng ký Xóa thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nguyễn Hoàng Long CS 854 15/10/2018 16:40 19/10/2018 08:00 Hoàn thành
23 069500xxxxxx Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất KIỀU THỊ HOA 15/10/2018 16:40 01/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận
24 069700xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Nguyễn Thị Tuyết 15/10/2018 16:35 06/11/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
25 069500xxxxxx Trích đo bản đồ địa chính thửa đất NGUYỄN VĂN HOÀN 15/10/2018 16:38 13/11/2018 08:00 Mới tiếp nhận