Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Hà Thị Mỹ Là 20/04/2018 17:31 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
2 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Hà Thị Mỹ là 20/04/2018 17:31 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
3 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Nông Thị Sơn Ca 20/04/2018 17:30 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
4 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Nông Thị Sơn Ca 20/04/2018 17:29 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
5 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mông Thị Đỏm 20/04/2018 17:14 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
6 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mông Thị Đỏm 20/04/2018 17:13 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
7 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lưu Thị Bích Phượng 20/04/2018 17:10 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
8 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lưu Thị Bích Phượng 20/04/2018 16:47 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
9 201800xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Nguyễn Thị Tám 20/04/2018 17:02 14/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
10 201800xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. HOÀNG ANH HÙNG 20/04/2018 16:53 17/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
11 201800xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRƯƠNG THỊ HỒNG 20/04/2018 16:52 17/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
12 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mai Thanh Phong 20/04/2018 16:43 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
13 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Nguyễn Thị Tươi 20/04/2018 16:45 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
14 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Nguyễn Thị Tươi 20/04/2018 16:44 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
15 201800xxxxxx Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. NGUYỄN VĂN VINH 20/04/2018 16:41 24/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
16 201800xxxxxx 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Vũ Thị Mai 20/04/2018 16:41 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
17 201800xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Chi nhánh Bình Phước Công ty Cổ phần Bán Lẻ Kỹ thuật số FPT 20/04/2018 16:40 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
18 201800xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh Bình Dương 20/04/2018 16:39 24/04/2018 07:00 Đã chuyển xử lý
19 201800xxxxxx 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Lê Thị Thoan 20/04/2018 16:28 22/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
20 201800xxxxxx 8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Lê Thị Thoan 20/04/2018 16:27 24/04/2018 07:00 Mới tiếp nhận
21 201800xxxxxx 4. Cấp mới/ cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật sinh vật He Quan 20/04/2018 16:15 17/05/2018 07:00 Đã chuyển xử lý
22 201800xxxxxx Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thành 20/04/2018 16:13 27/04/2018 07:00 Đã chuyển xử lý
23 201800xxxxxx 24. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Phạm Đào Đỉnh/ Công ty TNHH TM XNK Bình Phước 20/04/2018 16:06 17/05/2018 07:00 Đã chuyển xử lý
24 201800xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng NGUYỄN DUY LINH 20/04/2018 16:09 14/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận
25 201800xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3,4 : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng QUÁCH THỊ HOÀI THƯƠNG 20/04/2018 16:07 14/05/2018 07:00 Mới tiếp nhận