Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 069200xxxxxx Chỉnh lý trang 3 và 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. CAO VĂN THANH 14/12/2018 16:49 27/12/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
2 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN MINH NGHĨA + NGUYỄN VĂN LỢI 14/12/2018 16:41 09/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
3 069200xxxxxx Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp BÙI VĂN GIỎI 14/12/2018 15:18 15/01/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
4 069200xxxxxx Chỉnh lý trang 3 và 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN DUY HỮU 14/12/2018 16:45 27/12/2018 08:00 Đã chuyển xử lý
5 069200xxxxxx Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu NGUYỄN VIẾT NAM 14/12/2018 15:09 15/01/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
6 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. ĐỖ TRỌNG HUỲNH 14/12/2018 16:52 16/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
7 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN THỊ HÀ 14/12/2018 15:47 16/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
8 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN THẾ PHƯƠNG 14/12/2018 15:31 09/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
9 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG 14/12/2018 15:22 15/01/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
10 069200xxxxxx Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp LÊ VĂN LAN 14/12/2018 16:16 02/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
11 069200xxxxxx Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. LÂM DÂN 14/12/2018 15:10 31/12/2018 15:30 Đã chuyển xử lý
12 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. THỊ RƯƠNG 14/12/2018 16:04 16/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
13 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. TRẦN THỊ MỸ HẠNH 14/12/2018 16:59 09/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
14 025345xxxxxx Chứng thực bản sao từ bản chính Phạm Đình Phận 15/12/2018 08:33 17/12/2018 09:00 Hoàn thành
15 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. HOÀNG ĐẠI ĐÌNH 14/12/2018 15:23 08/01/2019 15:30 Đã chuyển xử lý
16 069200xxxxxx Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN VĂN ÂN 14/12/2018 14:29 08/01/2019 14:30 Đã chuyển xử lý
17 170002xxxxxx Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. CHI NHANH LIEN HIEP HTX TM THANH PHO HO CHI MINH COOPMART DONG PHU 14/12/2018 19:05 25/12/2018 08:00 Mới tiếp nhận
18 170002xxxxxx Thông báo thực hiện khuyến mại. CHI NHANH LIEN HIEP HTX TM THANH PHO HO CHI MINH COOPMART DONG PHU 14/12/2018 18:08 18/12/2018 08:00 Mới tiếp nhận
19 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phạm Minh Trường 14/12/2018 17:08 16/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
20 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Trần Minh Đức H 463 14/12/2018 17:08 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
21 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lê Anh Bình CH 2015 - CH 2016 14/12/2018 17:07 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
22 069700xxxxxx Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Trân Thị Kim Hồng 14/12/2018 17:06 16/01/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
23 069200xxxxxx Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thị Diệu Ly CH 1530 14/12/2018 17:07 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
24 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. NGuyễn Anh Kiệt CH 879 14/12/2018 17:06 18/12/2018 08:00 Hoàn thành
25 069200xxxxxx Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Lê Văn Phú CH 264 14/12/2018 17:05 18/12/2018 08:00 Hoàn thành