Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.14xxxxxx UBND xã An Khương Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). ĐIỂU BÊ 08/07/2020 18:46 04/08/2020 08:00 Mới đăng ký
2 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LỢI 08/07/2020 18:42 10/07/2020 08:00 Mới đăng ký
3 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 08/07/2020 17:36 10/07/2020 08:00 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Bùi Văn Vương 08/07/2020 17:43 27/07/2020 08:00 Mới đăng ký
5 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Bùi Văn Vương 08/07/2020 17:40 27/07/2020 08:00 Mới đăng ký
6 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) NGUYỄN VĂN THÀNH 08/07/2020 17:35 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
7 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) NGUYÊN VĂN THÀNH 08/07/2020 17:32 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
8 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Thanh Lâm 08/07/2020 17:30 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
9 000.17xxxxxx UBND Xã Đắk Ơ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN ĐÀI LOAN 08/07/2020 17:28 10/07/2020 08:00 Đã trả kết quả
10 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 24. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.( Thẩm quyền Văn Phòng Tỉnh) Nguyễn Văn Bình 08/07/2020 17:22 23/07/2020 08:00 Mới đăng ký
11 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Nguyễn Thái Sơn CN Cáp Thị Thanh Nga 08/07/2020 17:21 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
12 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Võ Thành Mỹ CN Mai Nguyệt Vinh 08/07/2020 17:20 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
13 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Võ Ngọc Quế Cn Lương Văn Như 08/07/2020 17:17 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
14 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 22.1 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Không thuế). NGÔ VĂN LÂM 08/07/2020 17:15 20/07/2020 08:00 Mới đăng ký
15 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Hải Hà CN Dương Công Bằng 08/07/2020 17:16 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
16 000.17xxxxxx UBND Xã Đắk Ơ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. DƯƠNG MINH BÌNH 08/07/2020 17:15 10/07/2020 08:00 Đã trả kết quả
17 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Lý Kiều Chinh CN Nguyễn Trung Dũng 08/07/2020 17:15 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
18 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Trần Văn Dung CN Nguyễn Hữu Lẩm 08/07/2020 17:13 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
19 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Văn Út 08/07/2020 17:04 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
20 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Đào Duy Đức 08/07/2020 17:13 30/07/2020 08:00 Đang xử lý
21 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) bà Nguyễn Thị Hà Trang 08/07/2020 17:12 27/07/2020 08:00 Đang xử lý
22 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN CHI NHÁNH THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 08/07/2020 17:10 10/07/2020 08:00 Mới đăng ký
23 000.00xxxxxx Huyện Bù Đốp 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Trần Minh Tâm TC Trần Thị Lụa 08/07/2020 17:12 30/07/2020 08:00 Mới đăng ký
24 000.00xxxxxx Sở Văn hóa - Thể thao và DL 38. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH TÀI 08/07/2020 17:09 14/07/2020 15:00 Mới đăng ký
25 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Đặng Thị Thắm 08/07/2020 17:10 30/07/2020 08:00 Đang xử lý