Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (Cập nhật trang 3,4) : Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Huỳnh Thái Trân, Lê Thị Hương 18/10/2019 17:29 06/11/2019 08:00 Mới tiếp nhận
2 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính. Nguyễn Văn Lợi 18/10/2019 17:23 25/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
3 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lý Minh Tân 18/10/2019 17:16 11/11/2019 08:00 Mới tiếp nhận
4 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Bùi Sỹ Tiếp 18/10/2019 17:07 11/11/2019 08:00 Mới tiếp nhận
5 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh đã cấp Trịnh Đình Ngọ 18/10/2019 17:02 04/11/2019 08:00 Mới tiếp nhận
6 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo thực hiện khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẨN VIFON CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 18/10/2019 16:59 22/10/2019 08:00 Mới tiếp nhận
7 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHAN ĐÌNH LẬP 18/10/2019 17:01 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
8 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Nguyễn Hồng Quân 18/10/2019 16:58 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
9 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) ĐINH THIỆN QUANG 18/10/2019 17:00 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
10 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LƯƠNG TIẾN DŨNG 18/10/2019 16:59 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
11 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN THỊ TÂM 18/10/2019 16:58 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
12 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG TIẾN DŨNG 18/10/2019 16:57 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
13 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trương Văn Hạnh, Nguyễn Thị Thu 18/10/2019 16:55 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
14 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. ĐSD: Hoàng Thị Loan; Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 18/10/2019 16:52 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
15 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Cấp bản sao trích lục hộ tịch TRẦN PHƯỚC ĐẠT 18/10/2019 16:52 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
16 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHAN THỊ CÚC 18/10/2019 16:51 24/10/2019 08:00 Hoàn thành
17 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích đo bản đồ địa chính thửa đất Lê Văn Nguyên 18/10/2019 16:50 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
18 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Chi Mùi 18/10/2019 16:47 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
19 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long Cấp bản sao trích lục hộ tịch Nguyễn Thị Hồng Vân 18/10/2019 16:43 22/10/2019 08:00 Hoàn thành
20 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lê Đình Quyết, hà Thị Thả 18/10/2019 16:19 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
21 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Chi Mùi 18/10/2019 16:43 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
22 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. NGUYỄN ĐỨC LIÊM và ĐINH THỊ MINH TUYẾT 18/10/2019 16:40 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
23 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Trích đo bản đồ địa chính thửa đất Nguyễn Thanh Bình 18/10/2019 16:37 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
24 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Thị Mùa 18/10/2019 16:36 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý
25 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành (in GCN): Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. PHẠM VĂN LUẬN và PHẠM THỊ BÍCH LIÊN 18/10/2019 16:36 11/11/2019 08:00 Đã chuyển xử lý