Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam(10 ngày) Dương Thị Ánh Thảo 21/01/2021 00:06 04/02/2021 08:00 Mới đăng ký
2 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Thu 20/01/2021 22:52 25/01/2021 07:30 Đang xử lý
3 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Dũng 20/01/2021 22:48 25/01/2021 07:30 Đang xử lý
4 000.00xxxxxx Huyện Lộc Ninh Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Đình Oanh 20/01/2021 22:45 25/01/2021 07:30 Đang xử lý
5 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Nguyễn Hoàng Mẫn 20/01/2021 20:41 28/01/2021 08:00 Mới đăng ký
6 000.19xxxxxx UBND xã Phước An 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng THỊ ĐẾ 20/01/2021 19:08 23/02/2021 08:00 Mới đăng ký
7 000.19xxxxxx UBND xã Phước An 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng THỊ HAI 20/01/2021 18:57 23/02/2021 08:00 Mới đăng ký
8 000.19xxxxxx UBND xã Phước An 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng HUỲNH THỊ SỐNG 20/01/2021 18:51 23/02/2021 08:00 Mới đăng ký
9 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) BÙI VĂN THÁI 20/01/2021 18:42 08/02/2021 08:00 Đang xử lý
10 000.19xxxxxx UBND xã Phước An 36. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. THỊ ÚT 20/01/2021 18:42 18/02/2021 08:00 Mới đăng ký
11 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) TRẦN THỊ HẰNG 20/01/2021 18:34 18/02/2021 08:00 Đang xử lý
12 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) VÕ THỊ THANH THÚY 20/01/2021 18:32 18/02/2021 08:00 Đang xử lý
13 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) VÕ THỊ THANH THÚY 20/01/2021 18:30 18/02/2021 08:00 Đang xử lý
14 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) PHẠM THỊ TẬP 20/01/2021 18:28 18/02/2021 08:00 Đang xử lý
15 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 21.3. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách lớn hơn 10 thửa) VŨ VĂN MINH 20/01/2021 18:26 04/03/2021 08:00 Đang xử lý
16 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) ĐINH PHƯƠNG ĐẠI 2, NGUYỄN VĂN TUẤN, HOÀNG THỊ HIỀN, BÙI THỊ VIẾT 20/01/2021 18:23 25/02/2021 08:00 Đang xử lý
17 000.19xxxxxx UBND xã Phước An 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng THỊ THANH 20/01/2021 18:03 23/02/2021 08:00 Mới đăng ký
18 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Ngô Xuân Chiến, Chiêu Thị Thanh Sang 20/01/2021 17:55 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
19 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Hồ Văn Chu, Hồ Thị Tâm 20/01/2021 17:55 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
20 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Hồ Văn Chu, Hồ Thị Tâm 20/01/2021 17:54 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
21 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Nguyễn Thị Bích Phượng 20/01/2021 17:53 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
22 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Trọng 20/01/2021 17:52 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
23 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Trần Tuấn Anh 20/01/2021 17:51 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
24 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phạm Ngọc Hùng 20/01/2021 17:50 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong
25 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phạm Ngọc Hùng 20/01/2021 17:49 22/01/2021 08:00 Đã xử lý xong