Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.21xxxxxx UBND xã Tân Hưng Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ngô Thị Xuân 16/04/2021 10:35 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
2 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Cấp bản sao trích lục hộ tịch Trần Thị Kim Loan 16/04/2021 10:35 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
3 000.30xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phước Long 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Ngô thụy ngọc Tiến (NGÔ MINH HÙNG CN) 16/04/2021 10:34 12/05/2021 14:00 Mới đăng ký
4 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Lê Văn Quân - 4958 16/04/2021 10:34 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
5 000.15xxxxxx UBND Xã Bù Gia Mập Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Triệu Thị Hiền 16/04/2021 10:34 16/04/2021 14:00 Mới đăng ký
6 000.19xxxxxx UBND xã Đồng Nai Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Điểu Thương 16/04/2021 10:34 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
7 000.18xxxxxx Phường Tân Đồng Đăng ký lại khai sinh Trần Thị Kim Loan 16/04/2021 10:35 26/04/2021 14:00 Mới đăng ký
8 000.21xxxxxx UBND xã Tân Hưng Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Nguyễn Thị Phương 16/04/2021 09:15 19/04/2021 09:30 Mới đăng ký
9 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 22.4. Cấp đổi Chính Quy (đã ký GCN- không thuế). Tổng ngày xử lý 3 ngày Đỗ Văn Lợi-ĐSCQ-ĐL 16/04/2021 10:32 22/04/2021 14:00 Mới đăng ký
10 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) NGUYỄN THỊ HỒI 16/04/2021 10:33 12/05/2021 14:00 Mới đăng ký
11 000.15xxxxxx UBND Xã Bù Gia Mập Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Điểu Ma Rôn 16/04/2021 10:33 16/04/2021 14:00 Mới đăng ký
12 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Hoangthilan 16/04/2021 10:34 12/05/2021 13:30 Đang xử lý
13 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) ĐIỂU XÂM 16/04/2021 10:33 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
14 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) NGUYỄN ĐỨC LONG CN NGUYỄN THỊ MINH ĐSD TRẦN HỮU ĐÔNG 16/04/2021 10:26 07/05/2021 14:00 Mới đăng ký
15 000.19xxxxxx UBND xã Đồng Nai Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Điểu Siêng 16/04/2021 10:33 19/04/2021 14:00 Đã xử lý xong
16 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) PHẠM VĂN QUANG CN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUỆ 16/04/2021 10:33 07/05/2021 14:00 Mới đăng ký
17 000.00xxxxxx Huyện Đồng Phú 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất PHẠM KIM KHÁNH 16/04/2021 10:32 07/06/2021 14:00 Mới đăng ký
18 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) ĐIỂU XÂM 16/04/2021 10:32 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
19 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) ông Đào Văn Luật 16/04/2021 10:31 12/05/2021 14:00 Mới đăng ký
20 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Trần Nguyễn Anh Thư 16/04/2021 10:32 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
21 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Đường Văn Sáng - 4967 16/04/2021 10:31 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
22 000.30xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phước Long 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) TRÀN VĂN HÀI 16/04/2021 10:32 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký
23 000.30xxxxxx CN VPĐK Đất đai Hớn Quản 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) TRẦN THỊ HUÊ CN NGUYỄN QUANG TRUNG 16/04/2021 10:31 07/05/2021 14:00 Mới đăng ký
24 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. DƯƠNG HOÀNG MINH 16/04/2021 10:32 26/04/2021 14:00 Mới đăng ký
25 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 16/04/2021 10:28 19/04/2021 14:00 Mới đăng ký