Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Điểu Liên CN Võ Thị Lan 19/01/2022 21:39 17/02/2022 08:00 Mới đăng ký
2 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 37. Cung cấp dữ liệu đất đai LÊ QUANG NAM 19/01/2022 21:38 21/01/2022 08:00 Mới đăng ký
3 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Thị Trình Cn Nguyễn Thị Thúy Oanh 19/01/2022 21:28 17/02/2022 08:00 Mới đăng ký
4 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Nguyễn Văn Tuấn CN Bùi Duy Hải 19/01/2022 21:28 14/02/2022 08:00 Mới đăng ký
5 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Trần Văn Pha 19/01/2022 21:31 24/02/2022 07:30 Đang xử lý
6 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Trần Quang Thành CN Nguễn Thị Thanh Ngọc 19/01/2022 21:25 17/02/2022 08:00 Mới đăng ký
7 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Nguyễn Thanh Hiền 19/01/2022 21:25 24/02/2022 07:30 Đang xử lý
8 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Điểu Phun CN Nông Xuân Đạt 146, Nguyễn Thị Thanh Tâm 147, Đinh Công Hoan 148, 19/01/2022 21:17 24/02/2022 08:00 Mới đăng ký
9 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) trần tiến thương ngọc 19/01/2022 21:19 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
10 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Đào Thị Bằng 19/01/2022 21:22 24/02/2022 07:30 Đang xử lý
11 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận trần khắc tiến 19/01/2022 21:12 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
12 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận lê thị ngọc hương 19/01/2022 21:12 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
13 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận bùi văn hết 19/01/2022 21:12 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
14 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận trần quốc khánh 19/01/2022 21:11 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
15 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Dương Thị Hồng CN Huỳnh Văn Thành 19/01/2022 21:09 14/02/2022 08:00 Mới đăng ký
16 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận nguyễn đình chính 19/01/2022 21:11 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
17 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận thị len 19/01/2022 21:10 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
18 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận phạm thị thanh hoa 19/01/2022 21:09 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
19 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận nguyễn tiến đoan 19/01/2022 21:09 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
20 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận nguyễn thị lộc 19/01/2022 21:07 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
21 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận đào hồng cao 19/01/2022 21:07 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
22 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Nguyễn Bá Tư CN Huỳnh Văn Thành 19/01/2022 21:05 14/02/2022 08:00 Mới đăng ký
23 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận hoàng thị huế 19/01/2022 21:06 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
24 000.14xxxxxx TT Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận du hồng sinh 19/01/2022 21:06 21/01/2022 08:00 Đã trả kết quả
25 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 17.3. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, không thuế) Hà Văn Đực (Đính chính) 19/01/2022 21:04 07/02/2022 08:00 Mới đăng ký