Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết Lương Thị Hồng Ngân
Bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết Phạm Thị Hà
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết Trần Văn Lộc
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Bộ phận trả Kết quả TT.PVHCC