Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
2 Bản gốc giấy Giấy chứng nhận đã cấp
3 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính
4 Hợp Đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
5 Bổ Sung Giấy nộp Tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết Tiếp Nhận DK Đất Đai
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết Thẩm tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Chi cục Thuế (Thông báo thuế cho dân) Cán bộ giải quyết Thụ Lý Thuế
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp Nhận DK Đất Đai
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp Nhận DK Đất Đai
Bước 6: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết Thẩm tra VPĐK Đất Đai
Bước 7: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết Thụ Lý (Tỉnh)ĐKĐĐ Phước Long
Bước 8: CN VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết Bộ Phận vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp Nhận DK Đất Đai