Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 Văn bản xác nhận hộ gia đình cá nhận trực tiếp sản xuất NN của địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
4 Đơn xin Thanh lý hợp đồng thuê đất.
5 Hợp đồng thuê đất đã ký
6 Đơn xin Đăng ký biện động (Mẫu 09/DK)
7 Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp
8 BB thanh lý
9 Thuê - Giao
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 2: Phòng TNMT thẩm định Cán bộ giải quyết Lãnh đạo TNMT
Bước 3: Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 4: Cơ quan Thuế Cán bộ giải quyết Chi cục Thuế
Bước 5: BPMC thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 6: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 7: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 8: xử lý và in GCN Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 9: Phòng TN-MT trình UBND ký GCN Cán bộ giải quyết Lãnh đạo TNMT
Bước 10: CN VPĐK vào sổ Cán bộ giải quyết Thụ lý 3 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Hồ sơ đang ở bước 11: Trả Kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT