Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự.
2 Giấy chứng nhận đã cấp
3 Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước
4 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất
5 Giấy ủy quyền cho Nguyễn Thị Hải
6 Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận ĐK Đất đai
Bước 2: Phòng TNMT thẩm định Cán bộ giải quyết Lãnh đạo TNMT
Bước 3: UBND huyện ký quyết định Cán bộ giải quyết Chuyên viên : Đất đai
Bước 4: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Thẩm tra VPĐK Đất đai 01
Bước 5: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết Thuế CT
Bước 6: Một cửa Tiếp nhận TB thuế, TB cho ngươi dân Cán bộ giải quyết Tiếp nhận ĐK Đất đai
Bước 7: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận ĐK Đất đai
Bước 8: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp nhận ĐK Đất đai
Bước 9: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Thẩm Tra VPĐK Đất Đai 02
Bước 10: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết Chúc : Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Chơn Thành
Bước 11: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Bộ phận vào sổ VPĐK Đất đai
Hồ sơ đang ở bước 12: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận ĐK Đất đai