Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 bb giao đất
4 Giấy ủy quyền cho Phạm Văn Cu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 2: P TNMT Thụ lý Cán bộ giải quyết Thụ lý TNMT
Bước 3: UBND huyện duyệt Cán bộ giải quyết Chuyên viên : Đất đai
Bước 4: Phòng TNMT làm hợp đồng cho thuê Cán bộ giải quyết Thụ lý TNMT
Bước 5: Chờ vào sổ cấp giấy, sao y Cán bộ giải quyết Thụ Lý CNVPĐKĐĐ
Bước 6: Chi cục thuế Cán bộ giải quyết Thuế CT
Bước 7: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT
Bước 8: CN.VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết Thụ lý 2 chuyển Vp tỉnh
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận TNMT