Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
2 Học bạ
3 Bằng tốt nghiệp cấp học dưới
4 Bản sao giấy khai sinh
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Nhận hồ sơ THo Cán bộ giải quyết Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 2: Xử lý hồ sơ Phòng GD Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 GDĐT Đồng Phú
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả hồ sơ Cán bộ giải quyết Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú