Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Trích lục bản đồ địa chính thửa đất/Trích đo địa chính thửa đất
2 Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất/Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất
3 Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Bước 2: P TNMT Giải quyết Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo Lưu Đức Tiến
Bước 3: UBND huyện giải quyết Cán bộ giải quyết: Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 4: CN VPĐKĐĐ Cán bộ giải quyết: Trần Xuân Hoàng
Bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Thuân
Công dân đã nhận kết quả