Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Trang bổ sung
4 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
5 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 Tờ khai (LPTB, TNCN, PNN)
7 Bổ sung giấy nộp thuế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận CN VPĐKĐĐ
Bước 2: CNVPĐĐ HUYỆN: giải quyết Cán bộ giải quyết Thụ lý CN VPĐKĐĐ Hớn Quản
Bước 3: Chi cục thuế Cán bộ giải quyết Chi cục Thuế
Bước 4: BP 1C thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết Tiếp nhận CN VPĐKĐĐ
Bước 5: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận CN VPĐKĐĐ
Bước 6: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp nhận CN VPĐKĐĐ
Bước 7: CNVPĐĐ HUYỆN: giải quyết Cán bộ giải quyết Thụ lý CN VPĐKĐĐ Hớn Quản
Hồ sơ đang ở bước 8: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận CN VPĐKĐĐ