Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
2 Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính)
3 Bổ sung Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B
Bước 2: CN.VPĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết Thụ lý tiếp nhận VP. ĐKĐĐ Lộc Ninh - Hồ Thị Thùy Linh
Bước 3: Thuế xác định tài chính Cán bộ giải quyết Thụ lý Chi cục thuế (*)
Bước 4: BPMC thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B
Bước 5: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B
Bước 6: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B
Bước 7: Phòng TNMT giải quyết Cán bộ giải quyết Thụ lý 1 Phòng TN-MT- Giang Tuấn Đang
Bước 8: UBND huyện ký duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh
Hồ sơ đang ở bước 9: In sổ và Trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B