Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
2 Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B
Bước 2: CN VPĐK giải quyết Cán bộ giải quyết Thụ lý 2 VP ĐKĐĐ Lộc Ninh - Lê Thị Phương Thảo
Bước 3: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết Thụ Lý (Tỉnh)ĐKĐĐ Lộc Ninh
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Tiếp nhận - và Trả kết quả - Nguyễn Thành Trung B