Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Giấy CNQSD đất
2 Đơn xin chuyển mục đích
3 Cam kết hạn mức đất ở
4 Tờ khai (lệ phí trước bạ, tiền SDĐ, PNN)
5 Bổ sung Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Phòng TNMT - Nguyễn Thị Long
Bước 2: Phòng TNMT giải quyết Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 Phòng TN-MT- Giang Tuấn Đang
Bước 3: UBND huyện ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh
Bước 4: Phòng TNMT thụ lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 Phòng TN-MT- Giang Tuấn Đang
Bước 5: CN.VPĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thụ lý VP. ĐKĐĐ Lộc Ninh - Linh - bỏ
Bước 6: Thuế xác định tài chính Cán bộ giải quyết: Thụ lý Chi cục thuế (Hồ Thị Thùy Linh)
Bước 7: BPMC thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Phòng TNMT - Nguyễn Thị Long
Bước 8: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Phòng TNMT - Nguyễn Thị Long
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Phòng TNMT - Nguyễn Thị Long