Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu
2 Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh).
3 Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân hoặc các Giấy tờ hợp lệ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Phú)
Bước 2: UBND xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo UBND Xã (xã Thanh Phú)
Hồ sơ đang ở bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Phú)