Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
2 Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận trong thời gian 10 ngàyđối với hộ gia đình và cá nhân;
3 Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Bùi Thị Kim Chi
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Hồ Văn Quý (TT1)
Bước 3: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Hớn Quản
Bước 4: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: NV Nghĩa (tt2)
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Trả Kq CNVPĐK 2
Công dân đã nhận kết quả