Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
4 Tờ khai (LPTB, TNCN, PNN)
5 Giấy nộp tiền vào ngân sách
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 2: Bộ phận hành chính chuyển thuế Cán bộ giải quyết: Bộ phận Hành chính Tổng hợp
Bước 3: Thuế tính thuế Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 4: Chờ công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Hồ sơ đang ở bước 5: Tiếp nhận giấy nộp tiền vào ngân sách Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 6: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang