Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu yêu cầu Trích Đo địa chính thửa đất /Trích lục địa lục bản đồ địa chính
2 Bản sao giấy chứng nhận
3 Bản sao giấy chứng nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Một cửa Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận ĐK Đất đai
Bước 2: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết: Đo Đạt VPKĐ Đat Đai
Bước 3: Một cửa Trả Kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận ĐK Đất đai
Công dân đã nhận kết quả