Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 Kết quả đo đạc
4 Cam kết hạn mức đất ở
5 Đơn 04a/ĐK
6 Bổ sung giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Phan Thị Hồng Nhung - TNMT
Bước 2: Phòng TNMT Thụ lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý TNMT
Bước 3: UBND huyện phê duyệt Cán bộ giải quyết: UBND H.Bù Gia Mập
Bước 4: Phòng TNMT xử lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý TNMT
Bước 5: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm tra ĐK Đất Đai
Bước 6: Cơ quan thuế Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế BGM
Bước 7: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Phan Thị Hồng Nhung - TNMT
Bước 8: Phòng TNMT xử lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý TNMT
Hồ sơ đang ở bước 9: Ủy ban nhân dân ký duyệt Cán bộ giải quyết: UBND H.Bù Gia Mập
Bước 10: Chi nhánh VP.ĐKĐĐ : Tiếp nhận giải quyết Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ ĐK Đất Đai
Bước 11: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Phan Thị Hồng Nhung - TNMT