Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Giấy CNQSD đất
2 Đơn xin chuyển mục đích
3 Tờ khai (lệ phí trước bạ, tiền SDĐ, PNN)
4 Biên bản xác minh thực địa
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ -Chuyển hồ sơ đến Phòng TN-MT Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 2: -Thẩm tra xác minh hồ sơ. -Thẩm định nhu cầu CMĐ. -Lập thủ tục trình UBND huyện ký QĐ chuyển mục đích., Cán bộ giải quyết: Thụ Lý TNMT
Hồ sơ đang ở bước 3: Ký QĐ cho phép CMĐ Cán bộ giải quyết: Xử lý Dịch vụ công
Bước 4: Chuyển thông tin địa chính cho chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 5: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 6: BP 1C thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 7: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 8: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop
Bước 9: CN.VPĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Bước 10: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Đoàn Thị Ngọc Ngân tn.tnmt.bdop