Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cơ sở có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:  Tổ chức, cơ sở lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 207).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu hồ sơ nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4: Tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

 + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản, ký xác nhận của chủ phương tiện và cán bộ kiểm tra.

Phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ thì ban hành giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ. nếu chưa đảm bảo thì soạn thảo văn bản kiến nghị sửa chữa, khắc phục.

+ Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua qua dịch vụ công trực tuyến

Liên hệ chủ phương tiện, hẹn ngày, giờ để chủ phương tiện mang phương tiện đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước để kiểm tra theo quy định. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản, ký xác nhận của chủ phương tiện và cán bộ kiểm tra.

Phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ thì ban hành giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ. nếu chưa đảm bảo thì soạn thảo văn bản kiến nghị sửa chữa, khắc phục.

- Bước 5: Trả kết quả (Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ hoặc văn bản kiến nghị sửa chữa, khắc phục).

* Trường hợp trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận kết quả.

+ Đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả kết quả có trách nhiệm chuyển Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ hoặc văn bản kiến nghị sửa chữa, khắc phục qua dịch vụ bưu điện (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả).

* Trường hợp trả qua trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Hẹn ngày, giờ và yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cơ sở có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu yêu cầu phê duyệt phương án thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Theo mẫu PC02);

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xitec chứa chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ (nếu có); Hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.

+ Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông cơ giới của người điều khiển phương tiện; Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của người điều khiển và người áp tải.

+ Biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo danh mục quy định tại Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003.

e). Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.

h) Lệ phí: Không.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu PC02.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải là phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong hoặc động cơ phòng nổ và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng (khoang) đệm theo quy định;

+ Ống xả của động cơ phải được đặt ở vị trí kín hoặc được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy, nổ;

+ Hệ thống điện (kể cả bình ắc quy) phải bảo đảm không phát sinh tia lửa; dây dẫn điện bằng lõi đồng phải bảo đảm cách điện và có tiết diện theo thiết kế;

+ Sàn, kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy, nổ phải làm bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy và không phát sinh tia lửa do ma sát;

+ Phương tiện có mái che chống mưa, nắng;

+ Phương tiện chở chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ có dây tiếp đất. Riêng đối với xe bồn vận chuyển khí đốt hóa lỏng thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6484: Khí đốt hóa lỏng - Xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng;

+ Có đủ trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

+ Bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

+ i) Phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường bộ, đường sắt phải có biểu trưng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu số PC01) ở kính phía trước và hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển;

+ Phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường thủy, ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ “B”, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Quy cách, tiêu chuẩn cờ, đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện vận chuyển

+ Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

+ Người làm việc, người phục vụ trên phương tiện phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Theo mẫu PC02) + Đơn đề nghị mẫu PC02
2 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xitec chứa chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ (nếu có); Hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ
3 Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông cơ giới của người điều khiển phương tiện
4 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của người điều khiển và người áp tải
5 Biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện.
Nộp hồ sơ mức độ 3