Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Đổi lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

1.    Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị rách, cũ nát hoặc bị mất, hết thời hạn sử dụng phải có đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.
 Thời gian đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.
 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này phải huấn luyện lại để được cấp giấy mới.
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC + Đơn xin đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC