Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 207).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu hồ sơ nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp đổi với hồ sơ gốc lưu trữ tại đơn vị, nếu đảm bảo theo quy định thì tiến hành in lại giấy chứng nhận huấn luyện, ký, đóng dấu và chuyển bộ phận trả kết quả. Trường hợp không đảm bảo thì soạn thảo văn bản trả lời.

- Bước 5: Trả giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

* Trường hợp trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC ký vào sổ quản lý cấp.

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả kết quả có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả).

* Trường hợp trả qua trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận Giấy chứng nhận.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC ký vào sổ quản lý cấp.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện.

- Giấy chứng nhận huấn luyện trước đó bị cũ, rách, không nhìn rõ chữ hoặc giấy tờ tùy thân khác (chứng minh nhân, bằng lái xe…)

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân đã được tập huấn nghiệp vụ PCCC có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị rách, cũ nát hoặc bị mất, thời gian không quá 02 năm kể từ ngày ký giấy huấn luyện trước đó.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính::

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

h) Lệ phí: không

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  do cá nhân tự soạn thảo.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị rách, cũ nát hoặc giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra, đối chiếu.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện
2 Giấy chứng nhận huấn luyện trước đó bị cũ, rách, không nhìn rõ chữ hoặc giấy tờ tùy thân khác (chứng minh nhân, bằng lái xe…)
Nộp hồ sơ mức độ 3