Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

- 02 phương án chữa cháy cơ sở đã được người có trách nhiệm của cơ quan,

tổ chức, cá nhân phê duyệt.

* Thời hạn giải quyết :

- Phòng CS PCCC&CNCH – CAT. Bình Phước phê duyệt: Không quá 07 ngày

làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí: Không.

* Cách thức thực hiện:

* Trực tiếp tại trụ sở Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – CAT. Bình Phước.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật.

Bước 2 – Chủ cơ sở, cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước.

* Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiêp nhận hồ sơ

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ

lễ, nghỉ tết theo quy định).

- Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức (Danh mục

cơ sở thuộc quy định tại phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

*  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

* Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày

31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và

chữa cháy.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị phê duyệt
2 Phương án chữa cháy