Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 nộp hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 207).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu hồ sơ nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước thông báo ngày giờ tổ chức kiểm tra, đánh giá phương án chữa cháy do cơ sở tự xây dựng với điều kiện thực tế. Kết quả kiểm tra được ghi nhận vào biên bản

Trường hợp phương án xây dựng đảm bảo với điều kiện thực tế tại cơ sở thì cán bộ kiểm tra tham mưu lãnh đạo phê duyệt. Nếu không đúng hoặc không đảm bảo thì cán bộ kiểm tra tham mưu văn bản trả lời lý do không phê duyệt phương án và đề nghị xây dựng lại phương án.

- Bước 5: Trả kết quả (phương án chữa cháy được phê duyệt hoặc văn bản trả lời lý do không phê duyệt phương án).

* Trường hợp trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận kết quả.

+ Đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả kết quả có trách nhiệm chuyển phương án đã được phê duyệt hoặc văn bản trả lời lý do không phê duyệt phương án (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả).

* Trường hợp trả qua trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Hẹn ngày, giờ và yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về phê duyệt phương án chữa cháy đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận phương án chữa cháy được phê duyệt.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu yêu cầu phê duyệt phương án thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - 01 đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

- 02 phương án chữa cháy cơ sở đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức (Danh mục cơ sở thuộc quy định tại phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

e). Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phương án PCCC được lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC&CNCH phê duyệt, ký đóng dấu xác nhận.

 h) Lệ phí: không

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị do chủ cơ sở tự lập.

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Phương án phải xây dựng đúng theo tỉnh hình thực tế tại cơ sở và viết vào mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở
2 02 phương án chữa cháy cơ sở đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt
Nộp hồ sơ mức độ 3