Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5.QLXD. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. (Công trình cấp II, III)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) + To%20trinh%20tham%20dinh%20thiet%20ke%20xay%20dung%20va%20du%20toan.doc
2 Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) + M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%204_3.doc
3 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
4 Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt
5 Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
6 Các văn bản khác có liên quan
7 Hồ sơ khảo sát xây dựng
8 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ
9 Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách
10 Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
11 Giấy phép nhà thầu nước ngoài
12 Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế
13 Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư + Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
14 Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có)
15 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán + Bao%20cao%20ket%20qua%20tham%20tra%20thiet%20ke%20va%20du%20toan.docx