Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và nhận phiếu hẹn trong thời hạn 0,5 ngày.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định và phê duyệt hồ sơ trong vòng 2,5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Bước 3: Đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Thành phần, số lượng hồ sơ được áp dụng như đối với thủ tục hành chính Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thời hạn giải quyết: 

03 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương của UBND tỉnh hoặc quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương và thuộc trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

h) Lệ phí:  Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn, tờ khaiáp dụng như đối với thủ tục hành chính Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư + M%E1%BA%ABu%20I_1(1).docx
2 Đề xuất dự án đầu tư + M%E1%BA%ABu%20I_2.docx
3 Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
4 CMND/hộ chiếu/GCN thành lập
5 Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất/cam kết hỗ trợ tài chính của công ty Mẹ/tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
Nộp hồ sơ mức độ 4