Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 61. Xin học lại tại trường hoặc trường khác đối với học sinh trung học

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh nộp đơn xin học lại gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 2: Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ. Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường.

Thời gian giải quyết: 4,5 ngày

- Bước 3: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hoặc học sinh nhận hồ sơ tại Bộ phận trả kết quả của Trung tâm phục vụ Hành chính côngvà nộp về trường cũ hoặc trường chuyển đến. Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định.

Thời gian giải quyết: 2 ngày.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học lại học sinh ký;

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:07 ngày.

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC: Cho phép học sinh học lại.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cá nhân tự viết đơn.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGiáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thông báo số 2939-TB/TU ngày 29/7/2019 của Thường trực tỉnh ủy (phiên họp 20/2019) về kết quả rà soát cải cách TTHC và xây dựng CQĐT.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin học lại học sinh ký
2 Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học
3 Bằng tốt nghiệp cấp học dưới
4 Bản sao giấy khai sinh
5 Giấy xác nhận của chính quyền địa phương
Nộp hồ sơ mức độ 3