Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 59. Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đầu năm học phụ huynh học sinh, hoặc học sinh nộp đơn đề nghị hỗ trợ về nhà trường, nhà trường tổng hợp danh sách và thành lập hội đồng xét duyệt các học sinh đủ điều kiện. Thời gian gửi về trường là 45 ngày kể từ ngày khai giảng

- Bước 2: Nhà trường gửi danh sách học sinh về gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 3: Sở GD&ĐT nhận hồ sơ hợp lệ, tổng hợp toàn khối và gửi Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí cấp phát.

- Bước 4: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo (dự toán cấp 1), Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phân bổ lại cho từng đơn vị; sau đó đơn vị cấp phát trực tiếp cho học sinh được hưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra quyết toán, tổng hợp quyết toán toàn ngành.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cấp kinh phí học sinh được hưởng chế độ theo Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

- Danh sách số lượng học sinh;

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc trong đó:

- Sở Tài chính: 20 ngày làm việc

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

- Phí, lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

k) Yêu cầu/ điều kiện của TTHC: Học sinh thuộc đối tượng quy định tại Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí
2 Bản sao chứng thực giấy tờ
3 Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
4 Đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh PT vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí
5 Các loại hồ sơ
6 Công văn đề nghị
7 Danh sách số lượng học sinh
Nộp hồ sơ mức độ 4