Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 66. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: TRONG NGÀY)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị khác do Sở GDĐT quy định;

- Bước 2: Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi.Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 3: Bộ Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc và chuyển dữ liệu về các Hội đồng thi để tổ chức thi.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đối với đối tượng đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi:

+ 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

+ Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

- Đối với đối tượng là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, ngoài các quy định trên còn có thêm:

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

+ Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực;

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT được thí sinh hoàn thiện và nộp tại nơi đăng ký dự thi theo quy định trong hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) cho: trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là trường phổ thông); các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề (gọi chung là trường ĐH, CĐ); trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung là trường TC); tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

g) Kết quả của TTHC: Giấy báo dự thi.

h) Phí, lệ phí:Người dự thi có lấy kết quả để xét tuyển ĐH, CĐ đóng lệ phí tuyển sinh 30 000đ/1 nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính tại Công văn số 2391/BGDĐT-KHTC ngày 03/6/2019.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy địnhhiện hành.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

- Đối tượng học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi còn phải đảm bảo các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

- Đối tương là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT còn phải đảm bảo các điều kiện thực hiện TTHC:

+ Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐTngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc sử đổi, bổ sung quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐTngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GD&ĐT và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐTngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ GD&Đvề việc sử đổi, bổ sung quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau
2 Học bạ THPT
3 Các giấy chứng nhận hợp lệ
4 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì
5 Giấy khai sinh
6 Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân
7 Giấy xác nhận của trường phổ thông
8 Bằng tốt nghiệp THCS
9 Giấy xác nhận điểm bảo lưu
Nộp hồ sơ mức độ 3