Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 68. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1:

+ Đối với cấp THPT: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 772, QL 14, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

+ Đối với cấp THCS:

Bằng THCS từ năm 1997-2005: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc phải nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 772, QL 14, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bằng THCS từ năm 2006 đến nay: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc phải nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho Phòng GD&ĐT trên địa bàn.

Thời gian giải quyết: 1/4 ngày.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết: 1/4 ngày.

- Bước 3:  Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành cấp bản sao văn bằng cho người yêu cầu hoặc trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do trong trường hợp không thể cấp bản sao văn bằng.

Thời gian giải quyết: 1/4ngày.

- Bước 4: Quy định về nhận kết quả: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng đến nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian giải quyết: 1/4 ngày.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng hoặc là cha mẹ, con; vợ, chồng, anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, mà trong trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định trên đây 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bản sao;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc từ 01 đến 02 ngày, và được thực hiện cụ thể như sau:

- Ngay trong ngày Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày, tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên đây thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày, hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc:

- Người được cấp bản chính văn bằng.

- Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng.

- Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng trong trường hợp người đó đã chết.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

g) Kết quả thực hiện TTHC:Bản sao văn bằng từ sổ gốc.

h) Lệ phí:15.000 đồng/bản sao (Sở GD&ĐT sẽ có công văn thông báo căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở Tài chính; hiện Sở Tài chính đang thẩm định, xem xét, phê duyệt mức phí này).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy chứng minh nhân dân
2 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng
3 Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện
Nộp hồ sơ mức độ 4