Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 70. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp. Mã số hồ sơ:BGD-BPC-285249-TT

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Người có văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tới bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đối với cấp THPT).

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và rà soát hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho người đề nghị công nhận văn bằng.

Thời gian giải quyết: 04 ngày.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo  có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận,  Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

Thời gian giải quyết: 05 ngày.

- Bước 4: Quy định về trả kết quả: Người đề nghị công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp đến nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả của Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Một bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Ngoài các giấy tờ quy định trên, người có văn bằng (đã học ở nước ngoài) cần gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

- Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày .

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.                                                              

g) Kết quả của TTHC: Công nhận văn bằng.

h) Phí, lệ phí: Người đề nghị công nhận văn bằng phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính (Điều 4 Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam). Cụ thể như sau:

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng.

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo phụ lục đính kèm.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT, ngày15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị
2 Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
3 Một bản sao kết quả quá trình học tập
4 Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài
5 Người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan
6 Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa
Nộp hồ sơ mức độ 4