Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 69. Chỉnh sửa nội dung văn bằng.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1:

+ Đối với cấp THPT: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Thời gian 0,5 ngày.

+ Đối với cấp THCS: 

Bằng THCS từ năm 1997-2005: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bằng THCS từ năm 2006 đến nay: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng nộp hồ sơ đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trường hợp các bản sao không có chứng thực thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp các bản sao là từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; nếu có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 3:  Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa và tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 4: Quy định về nhận kết quả: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng đến nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công/bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp  hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng;
  • Văn bằng đề nghị chỉnh sửa;

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng

- Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng nói trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp cơ quan cấp văn bằng đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng.

g) Kết quả thực hiện TTHC:

Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

h) Lệ phí:15.000 đồng/bản sao (Sở GD&ĐT sẽ có công văn thông báo căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở Tài chính; hiện Sở Tài chính đang thẩm định, xem xét, phê duyệt mức phí này).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Người được cấp văn bằng có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng
2 Văn bằng đề nghị chỉnh sửa
3 Quyết định cho phép thay đổi
4 Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng
5 Các tài liệu trong hồ sơ
Nộp hồ sơ mức độ 4