Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức gửi hồ sơ đến đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện (Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng CCVC&TCBM - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2. Phòng CCVC&TCBM thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt. Thời gian thực hiện 06 ngày làm việc.

- Bước 3. Sở Nội vụ chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thời gian được tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến và trên hệ thống dịch vụ trực tuyến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh:

+ Công văn của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý CBCCVC đề nghị công chức, viên chức chuyển công tác;

+ Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức;

+ Công văn đồng ý của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức (thời hạn không quá 6 tháng);

+ Bản photo quyết định lương hiện hưởng;

+ Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh và chứng thực của đơn vị đang quản lý (Mẫu 2C-BNV/2008) tại thời điểm chuyển công tác.

+ Bản tự đánh giá, nhận xét của cá nhân và có xác nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

 * Đối với trường hợp tiếp nhận, thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh; thuyên chuyển công chức, viên chức ra ngoài tỉnh:

+ Công văn của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý CBCCVC đề nghị công chức, viên chức chuyển công tác;

+ Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (ghi rõ quá trình công tác có xác nhận của cơ quan);

+ Công văn đồng ý của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức (thời hạn không quá 6 tháng);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ (trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công 01 ngày, Sở Nội vụ 06 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý tiếp nhận điều động; Quyết định điều động.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu lý lịch 2c

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Bình Phước quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước; Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc  tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý CBCCVC đề nghị công chức, viên chức chuyển công tác
2 Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức
3 Công văn đồng ý của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức
4 Quyết định lương hiện hưởng
5 Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh và chứng thực của đơn vị đang quản lý + Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh và chứng thực của đơn vị đang quản lý
6 Bản tự đánh giá, nhận xét của cá nhân và có xác nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Nộp hồ sơ mức độ 3