Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 14. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ theo Điều 9 Quy định này trước 20 ngày tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, ngày tổ chức lớp bồi dưỡng (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh); khi có kết quả trúng tuyển, 10 ngày tính đến ngày tổ chức lớp bồi dưỡng (thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ) gửi hồ sơ đến đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ viết phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện (Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý công chức, viên chức - Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

- Bước 2. Phòng công chức, viên chức thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

* Thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian thực hiện 4 ngày làm việc.

* Thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Nội vụ: Thời hạn 09 ngày làm việc đối với cử đi đào tạo các lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp mở tại tỉnh và thời hạn 04 ngày làm việc đối với các lớp bồi dưỡng.

  - Bước 3. UBND tỉnh xem xét và ký phê duyệt:

+ Cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng:

* Đối với trường hợp đã có ý kiến của Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC tỉnh. Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc.

* Đối với trường hợp chưa có ý kiến của Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương cho đi đào tạo, bồi dưỡng. Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đi học.

- Bước 4. UBND tỉnh chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thời gian được tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến và trên hệ thống dịch vụ trực tuyến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng;

+  Thông báo chiêu sinh, thông báo trúng tuyển hoặc thông báo nhập học của cơ sở đào tạo;

+ Đơn xin đi học và bản cam kết có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứchàng năm của cơ quan, đơn vị;

+  Đối với Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi sơ yếu lý lịch về Sở Nội vụ trước 30 ngày tính đến ngày nhập học để xác minh lý lịch.

- Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp cử Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; đào tạo đại học và các lớp trung cấp chuyên nghiệp mở tại tỉnh: Thời hạn 10 ngày làm việc.

- Trường hợp cử Cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng: Thời hạn 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

- Quyết định mở lớp đi đào tạo, bồi dưỡng.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản cam kết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

+ Cán bộ, công chức, viên chứcphải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

+ Hoàn thành tốt công việc được giao và cam kết làm việc đủ thời gian theo quy định;

+ Trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm hoặc giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển chọn do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định.

- Điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

+ Đối với đào tạo sau đại học lần đầu:

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

+ Đối với đào tạo sau đại học từ lần thứ hai trở đi:

Sau 05 năm công tác kể từ ngày được cấp bằng đào tạo sau đại học lần đầu và có 02 năm liền đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên (trừ các trường hợp tốt nghiệp sau đại học loại xuất sắc, trường hợp đi đào tạo theo chương trình, dự án của Trung ương, chương trình đào tạo được cấp học bổng toàn phần).

+ Đối với đào tạo đại học chuẩn hóa trình độ chuyên môn và đi đào tạo đại học văn bằng 2:

Chỉ áp dụng đối với Cán bộ, công chức, viên chứcđang hưởng ngạch lương cán sự và tương đương trở lên; công chức của các cơ quan, đơn vị được tổ chức sắp xếp lại; Cán bộ, công chức, viên chứcđào tạo văn bằng 2 để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc diện quy hoạch để thay thế cho các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.

+ Đối với đào tạo Trung cấp:

Chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách thuộc diện quy hoạch để thay thế cho các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.

+ Đối với bồi dưỡng:

Nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức vụ, ngạch, bậc, chức danh vị trí việc làm của Cán bộ, công chức, viên chứcđược cử đi bồi dưỡng.

- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển chọn Cán bộ, công chức, viên chứcđi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quy định tuyển chọn của tỉnh.

- Một số quy định khác:

Các trường hợp đào tạo, bồi dưỡng do yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc thành lập mới, nâng cấp hoặc chia tách đơn vị, đào tạo sau đại học để tạo nguồn cán bộ chuyên môn giỏi hoặc chuyên gia đầu ngành sẽ do UBND tỉnh quyết định tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng
2 Đơn xin đi học và bản cam kết có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị
3 Thông báo chiêu sinh, thông báo trúng tuyển hoặc thông báo nhập học của cơ sở đào tạo
4 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứchàng năm của cơ quan, đơn vị
Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4