Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 6 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đối tượng gửi hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Bước 2:

+ Giai đoạn 1: Cấp giấy giới thiệu đi làm dụng cụ chỉnh hình: Trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện căn cứ đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT) cho đối tượng tự liên hệ các cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình.

+ Giai đoạn 2: Sau khi đã đi làm dụng cụ chỉnh hình: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu cho đối tượng; trong thời gian 03 ngày làm việc, sau khi nhận lại giấy giới thiệu có xác nhận của cơ sở, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

c)Thành phần, số lượng:

*Thành phần hồ sơ:

Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn gỉai quyết: 06 ngày làm việc cho hai giai đoạn, trong đó chưa tính thời gian cho đối tượng tự liện hệ các cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình

đ) Đối tượng thực hiện: Đối tượng người có công

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, đơn vị thực hiện dịch vụ công ích.

g) Kết quả thực hiện:

- Giai đoạn 1: Giấy giới thiệu của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện .

- Giai đoạn 2: Tiền hỗ trợ đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, phục hồi chức năng.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; PLU%C4%90NCC.doc
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. 31_2013_ND-CP_181099.doc
3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. 13_2014_TTLT-BLDTBXH-BTC_239545.doc
Nộp hồ sơ mức độ 3