Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định (22 ngày) xác định tiền nhận chuyển nhượng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 22 NGÀY LÀM VIỆC)

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển Mục đích sử dụng đất.
2 Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
3 Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá.
4 Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
5 Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi Tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung.
6 Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
7 Tờ khai lệ phí trước bạ
8 Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
9 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
10 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 02/TNDN)
11 Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
12 Quyết định cho thuê đất
13 Chứng nhận của Sở Xây dựng
14 Hợp đồng xây dựng
15 Hóa đơn
16 Giấy phép xây dựng
17 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư
18 Tự khai vốn XD
19 XD tài sản gắn liền trên đất của BQLKKT