Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp mới giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 207).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu hồ sơ nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước sẽ thống nhất ngày tổ chức lớp và xây dựng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không tự tổ chức được lớp huấn luyện. Thống nhất ngày tổ chức kiểm tra nghiệp vụ PCCC đối với trường hợp cơ quan tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện.

- Bước 5: Trả giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

* Trường hợp trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC ký vào sổ quản lý cấp.

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả kết quả có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả).

* Trường hợp trả qua trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận Giấy chứng nhận.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC ký vào sổ quản lý cấp.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức huấn luyện;

- Danh sách đối tượng tham gia huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện:

- Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện;

- Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện.

Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC hết thời hạn sử dụng (02 năm) kể từ ngày ký giấy huấn luyện trước đó hoặc có nhu cầu huấn luyện lại.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính::

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

h) Lệ phí: Do cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở tự chi trả đối với các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức kiểm tra

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu PC14.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Các cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PC&CC phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thời gian huấn luyện:

- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phải đủ 16 giờ.

Nội dung huấn luyện:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về PC&CC phù hợp với từng đối tượng.

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Biện pháp phòng cháy phù hợp với tính chất hoạt động, sinh hoạt của các đồi tượng.

-Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PC&CC.

- Phương pháp kiểm tra an toàn về PC&CC

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện
2 Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức huấn luyện
3 Danh sách đối tượng tham gia huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận
4 Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện
5 Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện
6 Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện + Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện
Nộp hồ sơ mức độ 3