Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 4 NGÀY LÀM VIỆC)

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;

x

 

Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

 

x

 

Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

x

 

Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận một cửa Công an cấp tỉnh (Giờ hành chính từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu hàng tuần).

5.6

Lệ phí

 

- Cấp đổi: 00 đồng/giấy chứng nhận

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Giờ hành chính

BM 01 - Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

0,5 ngày

BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Thẩm định hồ sơ:

  • Thẩm định chuyên môn
  • Thẩm định về pháp lý

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ về bộ phận một cửa kèm theo văn bản giải thích.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

 01 ngày

BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Trình lãnh đạo phê duyệt

Lãnh đạo

01 ngày

BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Sau khi Giấy chứng nhận đã được Lãnh đạo đơn vị ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

0,5 ngày

 Mẫu Giấy chứng nhận theo quy định tại VBQPPL hiện hành

B7

Tiếp nhận Giấy chứng nhận và vào sổ

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Giờ hành chính

BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B8

Trả lại kết quả cho tổ chức, công dân

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Giờ hành chính

 BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

B09

Thống kê và theo dõi

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

01 ngày

BM 02 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

  • Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
  • Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
  • Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

  • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
  • Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực về an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận + 02.docx
+ 03.docx
+ 04.docx
2 Tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
3 Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
4 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp
Nộp hồ sơ mức độ 3