Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

5.1    Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
    Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong những trường hợp bị mất hoặc sau khi bị thu hồi.
5.2    Thành phần hồ sơ    Bản chính    Bản sao
    Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;    x    
    Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có);     x    
    Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có)        x
    Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện như hồ sơ cấp mới, đối với các trường hợp sau khi bị thu hồi:
- Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm a, e khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinhdoanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định này, nếu không thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự thì sau 24 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi, cơ sở kinh doanh mới được nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa án.
- Đối với cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này sau khi thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự    x    
5.3    Số lượng hồ sơ
    01 bộ 
5.4    Thời gian xử lý
    - 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- 05 ngày làm việc đối với các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi thuộc khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
5.5    Nơi tiếp nhận và trả kết quả
    Bộ phận một cửa Công an cấp tỉnh (Giờ hành chính từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu hàng tuần).
5.6    Lệ phí
    - Cấp lại: 00 đồng/giấy chứng nhận
5.7    Quy trình xử lý công việc
TT    Trình tự    Trách nhiệm    Thời gian    Biểu mẫu/Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.    Tổ chức, cá nhân    Giờ hành chính    Theo mục 5.2
B2    Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    Giờ hành chính    BM 01 - Giấy biên nhận
B3    Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    0,5 ngày    BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4    Thẩm định hồ sơ:
-    Thẩm định chuyên môn
-    Thẩm định về pháp lý
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước nghiệp vụ tiếp theo.
Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ về bộ phận một cửa kèm theo văn bản giải thích.    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ     01 ngày     BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B5    Trình lãnh đạo phê duyệt    Lãnh đạo    01 ngày    BM 02 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B6    Sau khi Giấy chứng nhận đã được Lãnh đạo đơn vị ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    0,5 ngày     Mẫu Giấy chứng nhận theo quy định tại VBQPPL hiện hành
B7    Tiếp nhận Giấy chứng nhận và vào sổ    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    Giờ hành chính    BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B8    Trả lại kết quả cho tổ chức, công dân    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    Giờ hành chính     BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
B09    Thống kê và theo dõi    Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ    01 ngày    BM 02 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Lưu ý    •    Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
•    Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
•    Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
5.8    Cơ sở pháp lý
    •    Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
•    Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực về an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh
2 Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật
3 Tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh