Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Giải quyết tố cáo

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 60 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện.

- Bước 1:

+ Chuẩn bị đơn tố cáo, hồ sơ tài liệu liên quan;

+ Nộp đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Bước 2: Công chức Nộp hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 3: Nhận thông báo kết quả giải quyết qua đường công văn.

b) Cách thức thực hiện.          Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc thông đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn tố cáo (theo mẫu);

+ Văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh việc tố cáo là đúng.

- Số lượng: 01 (bộ).

 d) Thời hạn giải quyết:

- 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội v.ụ

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Nội vụ.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Thanh tra sở Nội vụ.

          g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Không.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo: Mẫu số 46, ban hành kèm theo Quyết định Số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Tố cáo  năm 2011.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật  tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn tố cáo
2 Văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh việc tố cáo là đúng