Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản của người chết để lại để yêu cầu chứng thực và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Bước 2: công chức Tư pháp- hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý

- Bước 3: cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp  xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế;

 - Bản photo: Chứng minh nhân dân, các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà người chết để lại, giấy chứng tử (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu);

 - Bản di chúc (nếu có);

     - Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

*  Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của cá nhân.

d. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã                                                        

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chứng thực

h. Lệ phí: 50.000đ/ trường hợp

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự năm 2005;

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT- BTP-TBNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người xử dụng đất.

- Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng hẫn chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng lệ phí công chứng, chứng thực;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế
2 Bản photo: Chứng minh nhân dân, các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà người chết để lại, giấy chứng tử (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu)
3 Bản di chúc (nếu có);
4 Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;
5 Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của cá nhân