Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Cá nhân yêu cầu chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế đến tại Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện việc chứng thực và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã;

 - Bước 2: công chức Tư pháp- hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý

 - Bước 3: cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp  xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Văn bản từ chối di sản thừa kế;

 - Bản photo: Chứng minh nhân dân (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu);

* Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của cá nhân

d. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân  

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã                                                                                                                        

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chứng thực

h. Lệ phí: 10.000đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người từ chối nhận di sản không được từ chối nhận di sản với mục đích nhằm trốn trách việc thực hiện nghóa vụ của mình đối với người khác.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT- BTP-TBNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người xử dụng đất.

- Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng hẫn chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng lệ phí công chứng, chứng thực;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản từ chối di sản thừa kế
2 Bản photo: Chứng minh nhân dân (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu);
3 Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của cá nhân