Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH) và các giấy tờ có giá trị pháp lý gửi Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

- Bước 2: Trong thời gian 3 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Nội vụ,  Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 3: Trong thời gian 4 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 4: Trong thời gian 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

- Bản khai bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ  (Mẫu 5- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH)

Ngoài ra còn phải lưu ý:

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ, cần có một trong các giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ, cần có một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc; trong đó:

- Cấp xã:     3 ngày

- Cấp huyện:4 ngày

- Cấp tỉnh: 6 ngày

đ) Đối tượng thực hiện : Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC :

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp thực hiện:  UBND cấp xã, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện: Hồ sơ liệt sĩ được bổ sung thông tin

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu số 05)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC::

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản khai bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ
2 Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc;
3 Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; Tải về biểu mẫu
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. Tải về biểu mẫu
3 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Tải về biểu mẫu