Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nhận mẫu đơn (mẫu số 1a-TT09) ghi theo hướng dẫn kèm theo giấy chứng tử và nộp tại UBND cấp xã

+ Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì xác nhận bản khai chuyển phòng LĐTBXH huyện giải quyết

+ Bước 03: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

 - Giấy chứng tử bản phô tô không cần công chứng kèm bản chính để đối chiếu

- Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân                                                        

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động, TB và XH; UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội cựu chiến binh, cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã ký xác nhận vào hồ sơ của đối tượng.

h. Lệ phí: không                                          

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:  Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Người chết là đối tượng bảo trợ xã hội.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

-  Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

 

            Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí %C4%90%C6%A0N%20%C4%90%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%201a.docx
2 Giấy chứng tử

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
2 Giấy chứng tử bản phô tô không cần công chứng kèm bản chính để đối chiếu
3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ