Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân làn đơn đề nghị di chuyển hồ sơ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ kèm theo bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

          + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi các nhân cư trú;

          +  Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nếu hồ sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp Sở Lao động-TB&XH

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị di chuyên hồ sơ (Mẫu HS6);

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn;

+ Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7);

+ Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

e) Đối tượng thực hiện: Người có công, thân nhân của người có công.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi

h)Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn (Mẫu HS6); Phiếu báo(Mẫu HS7);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị di chuyên hồ sơ (Mẫu HS6);
2 Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn;
3 Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7);
4 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thay đổi mức trợ cấp hàng tháng.
2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ