Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 124 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân Cá nhân gửi bản khai (Mẫu HH1 Thông tư số 05) kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 27 hoặc Khoản 2, Khoản 3, Điều 28 của Thông tư 05 gửi  bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

- Bước 2: Trong thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 3: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bước 4: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

- Bước 5:  Trong thời gian 30 ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp kéo dài đến 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học;

- Bước 6: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ;

- Bước 7: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

- Bước 8: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai theo Mẫu HH1

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Giấy chứng nhận (Phụ lục 8 - Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 64 - 124 ngày làm việc. Trong đó:

- Cấp xã: 6 ngày;

- Cấp huyện: 7 ngày;

- Cấp tỉnh: 111 ngày (Sở LĐ 14, HĐGĐYK 30-90, SYT 7)

đ) Đối tượng thực hiện : Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – TB&XH;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền quyết định( nếu có)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có): UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh; Sở Y tế.

g) Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người HĐKC bị nhiễm CĐHH

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Bản khai ( Mẫu HH1- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);

 Quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi (Mẫu HH7- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);

Giấy chứng nhận (Phụ lục 8 - Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC thực hiện:   Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC::

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”.

- Thông tư số 16/2014/TT-/BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ Bộ Lao động –TB&XH, Bộ Tài chính Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động khánh chiến và con đẻ của họ; 

- Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động TB&XH Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01 tháng 9 năm 2016.

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Liên bộ,  Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản khai theo Mẫu HH1 Tải về biểu mẫu Tải về biểu mẫu
2 Bản sao giấy khai sinh
3 Giấy chứng nhận (Phụ lục 8 - Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH) Tải về biểu mẫu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; Tải về biểu mẫu
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”. Tải về biểu mẫu
3 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về thủ tục lập hồ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân”. Tải về biểu mẫu
4 Thông tư số 16/2014/TT-/BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Tải về biểu mẫu
5 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ Bộ Lao động –TB&XH, Bộ Tài chính Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động khánh chiến và con đẻ của họ; Tải về biểu mẫu
6 Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động TB&XH Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01 tháng 9 năm 2016. Tải về biểu mẫu
7 Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Liên bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Tải về biểu mẫu