Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: (5 ngày) Xin đi công tác, học tập kinh nghiệm; đào tạo, bồi dưỡng; du lịch nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức nhà nước (thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh )

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC, VC) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) Trung tâm Hành chính công tỉnh. Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra thành phần hồ sơ; Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa đúng quy định, Bộ phận TN&TKQ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.

          Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ làm văn bản trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì Giám đốc Sở Ngoại vụ được ủy quyền ký giải quyết tại Sở Ngoại vụ.

          Bước 3: CB,CC,VC, LLVT đến Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả theo thời gian ghi trên biên nhận.

          b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua đương bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          *Thành phần hồ sơ:

          - Trường hợp đi công tác, học tập kinh nghiệm nước ngoài:

          + Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (bản chính) của cơ quan chủ quản. Trong đó:

          Nêu rõ thành phần đi công tác, học tập ở nước ngoài. Nếu có yêu cầu cấp hộ chiếu công vụ cho chuyến công tác thì phải nêu rõ loại công chức, mã ngạch, ngạch, bậc, hệ số lương trong văn bản.

          Thời gian đi và về của chuyến công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

          Nêu rõ mục đích của chuyến công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

          Nêu rõ kinh phí của chuyến đi công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài do cá nhân hay tổ chức mời tài trợ.

          Nêu rõ xuất cảnh, nhập cảnh ở sân bay hay cửa khẩu nào.

          + Thư mời và các văn bản liên quan đến chuyến công tác.

          - Trường hợp đi tham quan, du lịch nước ngoài

          + Văn bản đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch ở nước ngoài (bản chính) của cơ quan chủ quản. Trong đó:

          Nêu rõ thành phần đi du lịch ở nước ngoài.

          Thời gian đi và về của chuyến đi du lịch ở nước ngoài.

          Kinh phí cho chuyến đi.

          Nêu rõ nước đến.

          Nêu rõ xuất cảnh, nhập cảnh ở sân bay hay cửa khẩu nào.

          Đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài.

          - Trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

          Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi sơ yếu lý lịch về Sở Nội vụ trước 30 ngày tính đến ngày nhập học để xác minh lý lịch.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          d) Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ, 05 ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và 10 ngày làm việc đối với các trường hợp phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:          Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc Sở Ngoại vụ.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc văn bản chấp thuận.

          h) Phí, lệ phí: Không.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

          - Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

          - Quyết định số 288-QĐ/TU ngày 8/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

          - Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước./.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức đi du lịch ở nước ngoài (bản chính) của cơ quan chủ quản
2 Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (bản chính) của cơ quan chủ quản
3 Thư mời và các văn bản liên quan
4 Tờ trình cử cá nhân hoặc tổ chức đi công tác nước ngoài (bản chính) của cơ quan chủ quản
Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4