Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký mua điện sinh hoạt

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

1. Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL

- Tại TPHCM không quá 05 ngày làm việc

   - Các tỉnh/t.phố khác không quá 07 ngày làm việc

   2. Trách nhiệm chi phí

  Từ điểm đấu nối đã thoả thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

   3. Giấy tờ khách hàng cung cấp

  1. Giấy đề nghị mua điện

  2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

  3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

  4. Thông tin đăng ký đấu nối