Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tin (mẫu số 01/TTĐĐ).

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu cung cấp thông tin nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người yêu cầu đối với các dịch vụ thuộc thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép.

3. Thời hạn giải quyết:

Không quá 04 ngày đối với việc trích lục bản đồ địa chính thửa đất.

Trường hợp cung cấp thông tin dưới dạng tổng hợp thông tin đất đai thì theo thỏa thuận giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với bên yêu cầu cung cấp thông tin.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tin (mẫu số 01/TTĐĐ).